Uppskrivning av tillgång

Följ

Har du en tillgång som omvärderats till ett högre värde än vad den hade från början ska du göra en uppskrivning. Klicka på tillgången i listan och sedan på verktyget "Skriv upp" som du hittar uppe i högra hörnet. 

Ange datum för transaktionen, vilket belopp tillgången ska skrivas upp med samt ev. anteckning. Klicka sedan på Ok. När uppskrivningen är gjord kommer tillgångens värde ha uppdaterats och en verifikation ha skapats. 


1.PNG