Lönekollen - aktuella procentsatser och belopp för 2016

Följ

På denna sida hittar du information om de aktuella procentsatser och beloppen som kan vara bra att känna till när du arbetar med Fortnox Lön:

 

Checklista: Att göra i januari 2016:

 1. Skapa nytt år (först möjligt vid årsskiftet)

 2. Läs in CSR-svar

 3. Uppdatera bilförmåner för de anställda som har förmånsbil.

 4. Köra lönerna

 5. Skapa kontrolluppgifter och skicka in senast 30 januari.

 6. Lönerapportera till Fora 7-31 januari

 7. För er som har kalenderår som semesterår ska semesterårsavslut göras när lönerna är klara i januari.

 

Några av de viktigaste förändringar för 2016 som Skatteverket infört:

Kontrolluppgifter

 • Skatteverket moderniserar inlämningen av kontrolluppgifter.

 • Ny e-tjänst lanserades i maj 2015 www.skatteverket.se/lamnakontrolluppgifter

 • Möjlighet att lämna uppgifter om säsongsarbetare och konkurser under året.

 • Påminnelse om nytt filformat: endast XML-filer går att skicka in.

 • Inlämning via mobilt media (USB,  CD mm) upphör från inkomstår 2015.

 • Inlämning av kontrolluppgifter sker årligen senast 31 januari.

 • Utländska uppgiftslämnare hänvisas till att lämna via svenskt ombud med e-legitimation.

Ruta 40 “Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in”  finns kvar för att man ska kunna ändra den för 2014 och tidigare, men den går inte att fylla i för 2015.

 

Arbetsgivaravgifter

Födda 1951 - 1990 31,42%

Födda 1991 - (jan-maj) 25,46%

Födda 1991 - (juni-dec) 31,42%

Födda 1938 - 1950 16,36%

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster

Födda 1937 och tidigare 6,15%

 

Traktamenten inom Sverige (Skattefritt)

Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)

Hel dag: 220 kronor

Halv dag: 110 kronor

Natt (vid eget boende): 110 kronor

För att få ett heldagstraktamente gäller att avresan görs före kl. 12:00 och hemkomsten efter kl. 19:00. För halvdagstraktamente gäller avresa efter kl. 12:00 och hemkomst före kl. 19:00. 

 

Utlandstraktamente

Traktamente utomlands är skattefria, vilket traktamente som gäller för respektive land hittar du på Skatteverkets hemsida. 

 

Basbelopp 

Prisbasbelopp: 44.300 kronor

Förhöjt prisbasbelopp: 45.200 kronor

Inkomstbasbelopp: 59.300 kronor

 

Kostförmån

Frukost: 44 kronor

Lunch/middag: 88 kronor

Helt fri kost: 220 kronor

 

Gåvor till anställda

Julgåva: 450 kronor inkl moms

Jubileumsgåva: 1.350 kronor inkl moms

Minnesgåva: 15.000 kronor inkl moms

 

Milersättning

Egen bil: 18,50 kr/mil

Tjänstebil: 9,50 kr/mil för bensin och 6,50 kr/mil för diesel

 

Alla siffror finns här: http://www.skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893fbcf6/1449740089261/belopp_och_procent+kort_2016.pdf


Programmet uppdateras med nytt år och där tillhörande  skattetabeller, arbetsgivaravgifter och relevanta uppgifter.