Öppna lönearter i Fortnox Lön

I Fortnox Lön finns det en möjlighet att skapa nya löneartstabeller, ändra och redigera i lönearter för att få lönearter som stämmer överens med det aktuella kollektivavtal som företaget arbetar efter. Att kunna förändra och skapa löneartstabeller i Fortnox Lön ger ny flexibilitet och större möjligheter för programmet att anpassa sig till specifika och unika regler och undantag som kan förekomma i diverse avtal.

Du kan ändra direkt i den standardlöneartstabell du använder om det är ändringar som gäller för alla anställda. Om du vill göra ändringar som bara berör vissa anställda så kopierar du en löneartstabell, ändrar i lönearterna och kopplar sedan löneartstabellen till de anställda.

 

Skapa löneartstabell

För att skapa en ny löneartstabell i programmet klickar du på register längst upp till höger i programmet och väljer sedan Lönearter och koder. Här finner du de olika lönearter och registreringskoder för Fortnox Lön.

01.png 

Du kan välja att visa vilka lönearter som tillhör antingen arbetare eller tjänstemän. Du kan därefter välja vilken löneartstabell som du vill titta på och kan även filtrera på specifika lönearter eller benämningar för att enkelt få fram en löneart som du är ute efter.

02.png 

I listan som ligger under dessa sökmöjligheter finner du lönearterna. För att titta närmare på en specifik löneart klickar du på raden för den löneart som du vill titta på och kommer på så sätt in i själva kortet som utgör de inställningar som finns på den aktuella lönearten.

03.png 

För att skapa en ny löneartstabell som du kan ändra, skapa nya och redigera lönearter i klickar du på texten löneartstabeller som du finner uppe till höger.

04.png

 

05.png

 

I den nya rutan som öppnas ser du ett register över alla de löneartstabeller som existerar i programmet. För att skapa en ny löneartstabell fyller du i en Avvikelsekod, väljer vilken personaltyp löneartstabellen ska gälla för och ger din nya löneartstabell en benämning. Avsluta med att klicka på spara längst ner till höger i rutan. Stäng sedan rutan och du är tillbaka på listan över lönearter.

När du har skapat din nya löneartstabell kan du välja att visa den genom att välja antingen arbetare eller tjänsteman beroende på för vilka personaltyp det var du skapade löneartstabellen för och sedan i fältet till höger om personaltyp så kommer du hitta den nya löneartstabell som du skapade. Välj sedan att klicka på sök och du får upp alla lönearter som ingår i denna löneartstabell. Som standard läggs alla lönearter upp i en nyskapad löneartstabell.

Lönearter kan inaktiveras antingen en och en genom att klicka på dem och välja att inaktivera eller genom att markera dem i listan över alla lönearter och sedan klicka på knappen inaktivera längst ner till vänster i listan.

06.png

07.png

 

Det finns ett filter för listan över alla lönearter som gör det möjligt att minska antalet lönearter som visas. De filter du kan välja mellan är alla, aktiva, inaktiva, benämning ändrad och avvikande.

08.png

 

När du ska ändra och redigera en löneart så letar du fram den löneart som du ska ändra och klickar på raden eller på ikonen för att redigera som du finner längst ute till höger på raden.

09.png 

Du kommer då in i själva registerkortet för den aktuella lönearten och kan där börja göra de ändringar som du är ute efter att göra. För att få en fullständig beskrivning av vad de olika fälten betyder och vad de har för inverkan på löneartens inställningar, klicka här.

 

Egna personvariabler

Genom möjligheten att skapa egna personvariabler i kombination med de öppna lönearterna finns det stora möjligheter att få sina lönearter att verkligen beräkna det som du är ute efter att få fram. Det kan ju röra sig om att vissa beräkningar kräver vissa personliga variabler för olika anställda för att beräknas rätt. Dessa personvariabler kan du skapa i inställningar och under avtal arbetare - allmänt och avtal tjänsteman - allmänt.

10.png

 

Under varje inställningsval finns det en möjlighet att skapa upp till fem olika personvariabler som kan ställas in att vara personliga eller ej. Dessa personvaribler kan du benämna som du själv vill och det finns också möjlighet att ge dessa ett eget separat värde.

11.png

 

Dessa personvariabler som du kan skapa för arbetare och tjänstemän ger dig en möjlighet att använda dem i de formler som du skapar och lägger upp på egna lönearter i löneartstabellen. 

12.png