PAXml export i Fortnox Lön

En av tankarna med PAXml är att sändande program ska kunna leverera sina uppgifter antingen som händelser eller direkt mot de lönearter som mottagande löneprogram använder. Överföring av lönedata kan med andra ord ske med två olika metoder som också kan blandas, eller skickas med en händelsekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är.

Händelsekoderna är definierade i denna PAXml-standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester. Med denna metod behöver försystemet inte ha någon kunskap om hur lönen hanteras. För överförningen av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten eller motsvarande anges direkt i stället för en händelsekod.

I Fortnox har du möjlighet att exportera ut en fil i detta format, PAXml. Filen kommer att innehålla denna information om dina anställda:

Anst ID
personnummer
Förnamn
Efternamn
Extraadress
Postadress
Postnummer
Ort
Land
Mobiltelefon
Hemtelefon
Arbetstelefon
E-post arbete
E-post hem
Personaltyp
Kategori
Befattning
Anställningsform
Bank clearing
Bankkonto
Anstdatum
Löneform
Månadslön
Skattetabell
Skattekolumn
Skattejamkning belopp
 
För att göra exporten i Fortnox Lön klickar du på Register upp till höger i programmet och sedan väljer du Personal.


Lo_n_plus_-_skapa_mall_fo_r_nyansta_llda.png


När du är inne i ditt personalregister så väljer du att klicka på Exportera personal.


1.png


När du klickat på Exportera personal så kommer en ny ruta att öppnas i programmet där du gör själva exporten. Du kan välja mellan att göra en export på alla dina anställda i samma fil eller särskilja dem med att ta ut en separat export på bara dina arbetare eller bara dina tjänstemän. Detta väljer du under personaltyp. 
Du kan även välja mellan att ta ut alla, det vill säga alla aktiva och inaktiva eller så kan du särskilja om du vill ha ut endast aktiva eller endast inaktiva. Detta väljer du under status.


Sk_rmavbild_2015-09-10_kl._11.31.54.png


När du gjort klart dina inställningar så väljer du att markera alla dina anställda eller endast de anställda som du vill ha med i din export utifrån listan. Du sätter en bock i rutan som du finner längst ute till vänster i listan.


Sk_rmavbild_2015-09-10_kl._11.35.02.png


Klicka sedan på Exportera för att genomföra själva exporten. När exporten är genomförd får du en notis för detta längst ner i ditt program och du har då också fått en PAXml-fil på din dator med innehållet enligt dina inställningar.


notis_PAXml.png
 
 
Sk_rmavbild_2015-09-10_kl._11.50.28.png