PAXml export i Fortnox Lön

Vad är PAXml? 

I Fortnox har du möjlighet att exportera ut en fil i formatet PAXml.

En av tankarna med PAXml är att sändande program ska kunna leverera sina uppgifter antingen som händelser eller direkt mot de lönearter som mottagande löneprogram använder. Överföring av lönedata kan med andra ord ske med två olika metoder som också kan blandas, eller skickas med en händelsekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är.

Händelsekoderna är definierade i denna PAXml-standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester. Med denna metod behöver försystemet inte ha någon kunskap om hur lönen hanteras. För överförningen av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten eller motsvarande anges direkt i stället för en händelsekod.


Exportera personal

För att göra exporten klickar du på Register uppe till höger i programmet, och väljer Personal.

När du är inne i ditt personalregister klickar du på Exportera personal.

Exportera.jpg

När du klickat på Exportera personal öppnas en ny ruta.
Under Personaltyp kan du välja mellan att göra en export på alla dina anställda i samma fil, eller särskilja dem med att ta ut en separat export på bara dina arbetare eller bara dina tjänstemän. 

Under Status kan du även välja mellan att ta ut alla i personalregistret, eller särskilja om du vill ha ut endast aktiva eller endast inaktiva.

När du gjort klart dina inställningar så markerar du alla anställda, eller endast de anställda som du vill ha med i exporten.

Export-valj.jpg

Klicka sedan på Exportera. När exporten är genomförd får du en notis för detta längst ner i ditt program och du har då också fått en PAXml-fil på din dator med innehållet enligt dina inställningar.

notis_PAXml.png
Sk_rmavbild_2015-09-10_kl._11.50.28.png

Information som exporteras

Filen kommer att innehålla denna information om dina anställda:

 • Anst ID
 • personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Extraadress
 • Postadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Land
 • Mobiltelefon
 • Hemtelefon
 • Arbetstelefon
 • E-post arbete
 • E-post hem
 • Personaltyp
 • Kategori
 • Befattning
 • Anställningsform
 • Bank clearing
 • Bankkonto
 • Anstdatum
 • Löneform
 • Månadslön
 • Skattetabell
 • Skattekolumn
 • Skattejamkning belopp