Lön - Inställningar - Bokföringsinställningar

Följ

När du klickar på Inställningar - Lön och öppnar blocket Bokföringsinställningar börjar du med att ange om du vill bokföra arbetsgivaravgifterna. Du kan även välja om du vill att enbart sammandraget ska bokföras. 

Anger du "Ja" kommer samtliga anställdas löner och arbetsgivaravgifter att bokföras på samma verifikation.
Vill du istället att arbetsgivaravgifterna ska bokföras per lönebesked anger du det.

Här väljer du också om du vill att de utbetalda förmånerna ska bokföras med automatik.

 

 

Bokf_ringsinst_llningar.png