Fortnox Användarstöd

Inställningar - Bokföringsinställningar

Under Inställningar - Lön - Bokföringsinställningar kan du göra följande inställningar: 

 

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.24.57.png

 

Bokför lönebeskeden på en verifikation
Välj Nej om du vill att varje lönebesked ska få en egen verifikation i bokföringen.
Alternativet är en samlingsverifikation där alla lönebesked bokförs på samma verifikation. 

Bokför arbetsgivaravgifter per lönebesked
Här väljer du om kostnaden (och skulden) för arbetsgivaravgiften ska bokföras per lönebesked. Alternativet är att alla arbetsgivaravgifter bokförs av arbetsgivardeklarationen.
Detta krävs för att kostnadsställe och projekt ska följa med till arbetsgivaravgiften.

Bokför förmåner
Välj Ja om du vill att förmånerna ska bokföras ihop med lönebeskedet.

Eftersom kostnaden för förmånen bokförs på annat sätt exempelvis när fakturan från leverantören av förmånerna bokförs, så måste kostnaden motbokas på ett motkonto för att inte bli dubbelt bokförd.
Genom att bokföra förmåner tillsammans med lönebeskedet får du en samlad bild av personalkostnaden som kan fördelas till kostnadsställe och projekt.