Fortnox Användarstöd

Lönearter och beräkningsformler för tjänstemannaavtalet

För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för tjänstemannaavtalet i Fortnox, se längst ner i artikeln. 

Beskrivning av de olika begrepp som används i uträkningarna:

$ManLon Månadslön beroende på sys.grad
$TimLon Timlön
$ManHel Månadslön heltid
$VecTim Veckoarbetstid i timmar enligt schema
$VecDgr Veckoarbetstid i dagar enligt schema
$DagPrc Lön per dag i % av månadslön (enligt inställningarna)
$SpaLon Sysselsättningsgrad för sparad semesterdag (enligt personalregistret)
$SemTil Semestertillägg (enligt inställningarna)
$GruSem Semestergrundande lön på lönebeskedet
$SemErs Semesterersättning i % av semestergrundande lön (enligt inställningarna)
$RorLon Rörligt tillägg i % per dag (enligt inställningarna)
$ForLon Semesterlön per dag förskottssemester i % (enligt inställningarna)
$SemSum Total semesterlön kvar (enligt personalregistret)
$BilFrm Bilförmån
$RadSum Radens angivna värde från kopplad löneart
$FrmFru Kostförmån frukost (fastställt värde)
$FrmLch Kostförmån lunch (fastställt värde)
$FrmMid Kostförmån middag (fastställt värde)
$DagTim Antal snittimmar per dag enligt schema
$TraHel Traktamente heldag (fastställt värde)
$TraHlv Traktamente halvdag (fastställt värde)
$TraNat Nattraktamente (fastställda värden)
$GruFac Lönearter på lönebeskedet som är fackavgiftsgrundande
$BilPrv Milersättning privat bil (enligt inställningarna)
$MilPrv Milersättning privat bil (fastställt värde)
$MilBen Milersättning tjänstebil bensin (enligt inställningarna)
$MilDis Milersättning tjänstebil diesel (enligt inställningarna)
$RedFru Måltidsreduktion frukost (fastställt värde)
$RedLch Måltidsreduktion lunch och middag (fastställt värde)
$Dagar Antal kalenderdagar
$ArbDgr Antal arbetsdagar enligt schema
$ArbTim Antal arbetade timmar enligt schema
$PerTim Antal per timmar
$RadAnt Antal angivna timmar
$ManHel / 94 94 är beräkningskoefficient för Tjänstemannaavtalet
$ManHel / 72 72 är beräkningskoefficient för Tjänstemannaavtalet
P01 OB tillägg enkel
P02 OB tillägg kvalificerad
P03 OB tillägg helg
P04 Fackavgift
P06 Restidsersättning
P07 Avtalstid


Löneartstabell för Tjänstemannaavtalet: