Fortnox Användarstöd

Lönearter och beräkningsformler för metallavtalet

För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för metallavtalet i Fortnox, se längst ner i artikeln.

Beskrivning av de olika begrepp som används i uträkningarna:

$ManLon Månadslön beroende på sys.grad
$TimLon Timlön
$ManHel Månadslön heltid
$VecTim Veckoarbetstid i timmar enligt schema
$VecDgr Veckoarbetstid i dagar enligt schema
$DagPrc Lön per dag i % av månadslön (enligt inställningarna)
$SpaLon Sysselsättningsgrad för sparad semesterdag (enligt personalregistret)
$SemTil Semestertillägg (enligt inställningarna)
$GruSem Semestergrundande lön på lönebeskedet
$SemErs Semesterersättning i % av semestergrundande lön (enligt inställningarna)
$RorLon Rörligt tillägg i % per dag (enligt inställningarna)
$ForLon Semesterlön per dag förskottssemester i % (enligt inställningarna)
$SemSum Total semesterlön kvar (enligt personalregistret)
$BilFrm Bilförmån
$RadSum Radens angivna värde från kopplad löneart
$FrmFru Kostförmån frukost (fastställt värde)
$FrmLch Kostförmån lunch (fastställt värde)
$FrmMid Kostförmån middag (fastställt värde)
$DagTim Antal snittimmar per dag enligt schema
$TraHel Traktamente heldag (fastställt värde)
$TraHlv Traktamente halvdag (fastställt värde)
$TraNat Nattraktamente (fastställda värden)
$GruFac Lönearter på lönebeskedet som är fackavgiftsgrundande
$BilPrv Milersättning privat bil (enligt inställningarna)
$MilPrv Milersättning privat bil (fastställt värde)
$MilBen Milersättning tjänstebil bensin (enligt inställningarna)
$MilDis Milersättning tjänstebil diesel (enligt inställningarna)
$RedFru Måltidsreduktion frukost (fastställt värde)
$RedLch Måltidsreduktion lunch och middag (fastställt värde)
$Dagar Antal kalenderdagar
$ArbDgr Antal arbetsdagar enligt schema
$ArbTim Antal arbetade timmar enligt schema
$PerTim Antal per timmar
$RadAnt Antal angivna timmar
P01 OB tillägg enkel
P02 OB tillägg kvalificerad
P03 OB tillägg helg
P04 Fackavgift
P05 Övertidstillägg vardag
P06 Övertidstillägg arbetsfri vardag
P07 Övertidstillägg helg
P08 Avtalstid


Löneartstabell för Metallavtalet: