Avdrag för utgifter i arbetet

Har du anställda som har rätt till avdrag för utgifter i arbetet, t.ex. musiker eller skogskörare med eget fordon, behöver du göra manuella ändringar både på den anställdas lönebesked i Fortnox samt när du lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Nedan finns ett exempel på hur du gör en sådan ändring.

Vill du läsa om vad som gäller för denna typ av kostnadsavdrag hittar du mer information på Skatteverkets hemsida genom att klicka här.

 

Exempel - Kostnadsavdrag
Om en anställd med en månadslön på 25 000 kronor har rätt till ett avdrag på 30 % för utgifter i arbetet kommer det värde som ligger till grund för skatt och arbetsgivaravgifter att vara 17 500 kronor (25 000 * 0,70).

Det innebär att du behöver justera den avdragna skatten på den anställdas lönebesked genom att fylla i korrekt värde i fältet "Manuell skatt". I detta exempel har den anställda skattetabell 34:1 vilket innebär att skatten för en lön på 17 500 kronor blir 3 756 kronor (år 2015). 


1.png

 


När du sedan lämnar in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket behöver du fylla i avdraget i ruta 52 samt ändra så att underlaget för skatteavdraget i ruta 81 stämmer. Ruta 82, Avdragen skatt från lön och förmåner, blir rätt automatiskt eftersom du justerade denna uppgift på den anställdas lönebesked.

I detta exempel kommer värdena på arbetsgivardeklarationen bli:

Ruta  Belopp
50 25 000
52 7 500
53 17 500
55 17 500
56 5498
81 17 500
82 3 756

 

 

Exempel_avdrag_f_r_utgifter.png

 

Du behöver inte göra några ändringar på den anställdas kontrolluppgift. Den totala ersättningen före kostnadsavdraget ska redovisas som lön i ruta 11 på kontrolluppgiften.