Semester - Metall

Följ

I metallavtalet beräknas semester olika beroende på om du har timlön eller månadslön. 

För timavlönade gäller intjänandeåret för beräkning av semesterdagar 1 april-31 mars. Intjänandeår för semesterdaglönen är 1 januari - 31 december. Man tar hänsyn till omräkningsfaktorer och minimidaglön vid beräkning av semesterdaglönen. Dessa är inbyggda i programmet och hanteras per automatik.

Omräkningsfaktor 1: 1,0420
Omräkningsfaktor 2: 1,2200

Minimidaglönen är olika beroende på avtal och ålder.


För månadavlönade gäller sammalöneregeln med ett semestertillägg på 0,8 %. Vid uttag av semester görs ett avdrag på 4,6 %, semesterlön och semestertillägg betalas ut. Avtalet erbjuder två inställningar; Använd separatutbetald semestertillägg och Minimidaglön heltid, semester. Du behöver alltså ta ställning till följande: 

 

  • Hur ska semestern betalas ut? Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året? Väljer du en gång om året ska du ange "Ja" vid inställningen "Betala ut semestertillägg separat".

 

  • I metallavtalet finns en avtalad minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid. Anpassa sedan värdet för varje anställd som inte arbetar heltid. Om det är någon anställd som har en avvikande minimidaglön gör du ändringen i personalregistret. Observera att värdet alltid anges för en heltidsanställd. 


metall_inst.PNG

 

Personalregistret - Inställningar till semesterberedningen
Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här. 

Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen. 

Inställningen "Beräkna endast summa, inga dagar" används om semesterlönen ska betalas ut vid ett tillfälle t.ex. vid ett vikariat eller en kortare visstidsanställning.

Är den anställda ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför "Ja" för de anställda som är ensamstående. 

I fältet Avvikande semesterrätt anger ni om den anställda inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal. 

Har den anställda en annan minimidaglön än den generella du angivit i inställningarna fyller du i den i fältet "Minimidaglön heltid". Tänk på att värdet alltid utgår ifrån en heltidsanställd. 

 

Personalregistret - Aktuellt semesterår
Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet "Beräknad t.o.m." innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik. Har du precis börjat med Fortnox löneprogram så får du manuellt skriva i det sista datumet i den månad som ni betalade ut semester i ert gamla löneprogram. Om den sista lönen betalades ut den 25 februari 2014 skriver du alltså in 140228. 

För alla månadsavlönade anger du "Ja" under alternativet "Betala ut semester enligt sammalöneregeln".

I fälten antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras. Har ni precis börjar arbeta i Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställda har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal.    

I fältet antal för obetalda dagar anger du hur många dagar den anställda har rätt att ta ut när ni övergår till Fortnox Lön. Vid varje semesterårsavslut beräknas dagar per automatik. 

När en anställd tar ut en semesterdag räknas värdet i fältet Utbetalt upp vilket gör att antalet kvarvarande dagar automatiskt minskar.

Total semesterlön blir aktuellt om den anställda får ut sin semesterersättning i en klumpsumma. När ni börjar arbeta i Fortnox Lön får du fylla i det värde som är kvar att betala ut på den anställdas semesterlön manuellt. Detta värde beräknas sedan med automatik i semesterberedningen. 

Förskottsdagar, Rörligt tillägg och Förskottssemester, kronor är ej aktuellt vid detta avtal.

 1.png