Fortnox Användarstöd

Semester - Metall

I metallavtalet beräknas semester olika beroende på om du har timlön eller månadslön. 

För timavlönade gäller intjänandeåret för beräkning av semesterdagar 1 april-31 mars. Intjänandeår för semesterdaglönen är 1 januari - 31 december. Man tar hänsyn till omräkningsfaktorer och minimidaglön vid beräkning av semesterdaglönen. Dessa är inbyggda i programmet och hanteras per automatik.

Omräkningsfaktor 1: 1,0420
Omräkningsfaktor 2: 1,2200

Minimidaglönen är olika beroende på avtal och ålder.


För månadavlönade gäller sammalöneregeln med ett semestertillägg på 0,8 %. Vid uttag av semester görs ett avdrag på 4,6 %, semesterlön och semestertillägg betalas ut. Avtalet erbjuder två inställningar; Använd separatutbetald semestertillägg och Minimidaglön heltid, semester. Du behöver alltså ta ställning till följande: 

  • Hur ska semestern betalas ut? Ska semestertillägget betalas ut varje gång en anställd tar semester eller en gång om året? Väljer du en gång om året ska du ange "Ja" vid inställningen "Betala ut semestertillägg separat".
  •  I metallavtalet finns en avtalad minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid. Anpassa sedan värdet för varje anställd som inte arbetar heltid. Om det är någon anställd som har en avvikande minimidaglön gör du ändringen i personalregistret. Observera att värdet alltid anges för en heltidsanställd. 

avtal-fo_r-arbetare-semester.png

 

Personalregistret - Inställningar till semesterberedningen

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här. 

Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen. 

Inställningen Beräkna endast summa, inga dagar används om semesterlönen ska betalas ut vid ett tillfälle t.ex. vid ett vikariat eller en kortare visstidsanställning.

Är den anställde ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför Ja för de anställda som är ensamstående. 

I fältet Avvikande semesterrätt anger ni om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal. 

Har den anställde en annan minimidaglön än den generella du angivit i inställningarna fyller du i den i fältet Minimidaglön heltid. Tänk på att värdet alltid utgår ifrån en heltidsanställd. 

 

Personalregistret - Aktuellt semesterår

Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik. 

För alla månadsavlönade väljer du Sammalöneregeln under Aktuellt semesterår.

I fälten antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras.

Total semesterlön blir aktuellt om den anställda får ut sin semesterersättning i en klumpsumma. 

Förskottsdagar, Rörligt tillägg och Förskottssemester, kronor är ej aktuellt vid detta avtal.

Summan beräknas vid en semesterberedning och fyller i fältet summa vid ett semesterårsavslut. När man betalar ut det så använder man löneart 24 och när det är utbetalt kommer det uppdateras i fältet utbetalt och kvarvarande saldo kommer minska.

 
personalkort-personalregister-semester.png