Semester - Handels

Följ

I handelsavtalet hanteras semestern enligt procentregeln där ersättningen baseras på 13 % av intjänad semestergrundande lön på intjänandeåret. Semesteråret är generellt, d.v.s. att det startar 1 april år och avslutas 31 mars året därpå. Alla anställda, oavsett om de har timlön eller månadslön hanteras enligt procentregeln.

Handelsavtalet är mer styrt än tjänsteman-/arbetaravtalet vilket gör att antalet inställningar är färre. Det du behöver ta ställning till är följande:

 

  • Hur stort avdrag ska göras på de månadsavlönades semesterdagar? Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6 % av månadslönen. 

 

 

 

  • Många avtal som har procentregeln har också en minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid enligt ditt avtal som sedan anpassas för anställda som inte jobbar heltid. Om någon anställd har en avvikande minimidaglön så gör du ändringen inne på den anställde, man registrerar alltid värdet för en heltidsanställd.

 

 


minimidagl_n_handels.PNG

 

Personalregistret - Inställningar till semesterberedningen
Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här. 

Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen. 

Ska semesterlönen betalas ut vid ett tillfälle, t.ex. vid vikariat eller kortare visstidsanställning, anger du "Ja" vid "Beräkna endast summa inga dagar". 

Är den anställda ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför "Ja" för de anställda som är ensamstående. 

I fältet Avvikande semesterrätt anger ni om den anställda inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Om den anställda ska ha en annan minimidaglön, t.ex. vid deltidsarbete, anger du det i fältet Minimidaglön heltid. 

 

Personalregistret - Aktuellt semesterår
Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet "Beräknad t.o.m." innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik. Har du precis börjat med Fortnox löneprogram så får du manuellt skriva i det sista datumet i den månad som ni betalade ut semester i ert gamla löneprogram. Om den sista lönen betalades ut den 25 februari 2014 skriver du alltså in 140228. 

Att betala ut semester enligt sammalöneregeln kan vara aktuellt i detta avtal. 

I fälten antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras.

Har ni precis börjar arbeta med Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställda har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal. Du får då även fylla i den anställdas semesterdaglön som beräknades fram i det gamla löneprogrammet. Värdet anger du i fältet Lön per dag, både på betalda och sparade dagar. Dessa värden kommer att beräknas när du gör ett semesterårsavslut i programmet.     

I fältet antal för obetalda dagar anger du hur många dagar den anställda har rätt att ta ut när ni övergår till Fortnox Lön. Vid varje semesterårsavslut beräknas dagar per automatik. 

Förskottsdagar är inte aktuellt i detta avtal.

Får den anställda ut sin semesterersättning i en klumpsumma anger du hur mycket som är kvar att betala ut i fältet Total semesterlön. Detta värde anges med automatik vid en semesterberedning, det är alltså enbart när ni börjar använda Fortnox Lön som värdet måste anges manuellt. 

När en anställd tar ut en semesterdag räknas värdet i fältet Utbetalt upp vilket gör att antalet kvarvarande dagar automatiskt minskar.

Fälten för rörligt tillägg och förskottssemester, kronor är inte heller aktuella i detta avtal.  

 


1.PNG