Semester - Procentregeln

Procentregeln kan användas på anställda med både månadslön och timlön. Enligt semesterlagen är sammalöneregeln huvudprincip för månadsavlönade. Om man har varierande sysselsättningsgrad under ett semesterår brukar dock procentregeln antas istället. Procentregeln baserar semesterskulden på intjänade semestergrundande värden.

Vad gäller på ditt företag?

Om ni följer procentregeln ska era medarbetare kopplas mot något av avtalen Arbetare eller Tjänsteman. Du bör sedan ta ställning till följande:

 

 • Vilken startdag ska ert företag ha på semesteråret?
  0401 är generellt år (från april till mars) och 0101 är kalenderår (från jan. till dec.), ändra i fältet "Startdag semester".
 • Vilken är semesterrätten på ert företag?
  Lagen säger 25 dagar, har ni fler dagar än så ändrar ni detta i fältet Semesterrätt i dagar. I personalkortet kan ni justera värdet om en viss anställd har fler semesterdagar. 
 • För den som har månadslön styrs semesteravdraget av inställningen i Lön per dag i % av månadslön. Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6%.
 • Hur värderas sparade semesterdagar?
  Enligt semesterlagens regler får sparade semesterdagar alltid samma värde som årets dagar och rörligt tillägg justeras inte för semestergrundande frånvaro. Även den rörliga delen beräknas enligt semestergrundande lön * %. Många kollektivavtal har beräkningar som säger att sparade semesterdagar ska har värde enligt den snittsysselsättningsgrad som gällde när dagarna tjänades in samt att underlag för rörligt semestertillägg ska justeras för semestergrundande frånvaro. Följer ni semesterlagen vad gäller sparade dagar ska du ange "Ja" vid inställningen "Följer semesterlagen för sparade dagar".
 • Många avtal som har procentregeln har också en minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid enligt ditt avtal som sedan anpassas för anställda som inte jobbar heltid. Om någon anställd har en avvikande minimidaglön så gör du ändringen inne på den anställda, man registrerar alltid värdet för en heltidsanställd.
 • För att procentregeln ska antas som huvudprincip anger du "Ja" vid inställningen Procentregeln.

 

Följande inställningar används inte när semestern beräknas enligt procentregeln: Betala ut semestertillägg separat, Semestertillägg i % av månadslön per dag, Innevarande år, Rörligt tillägg (%) och semesterlön per dag förskottssemester i %.

 

semester_procentregeln.png

 

Personalregistret - Inställningar till semesterberedningen

Vi går vidare till personalregistret där du gör de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här. 

Om en anställd inte ska ingå i semesterberedningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen. 

Ska semesterlönen betalas ut vid ett tillfälle, t.ex. vid vikariat eller kortare visstidsanställning, anger du "Ja" vid "Beräkna endast summa inga dagar". 

Är den anställda ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför "Ja" för de anställda som är ensamstående. 

I fältet Avvikande semesterrätt anger ni om den anställde inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Minimidaglön heltid är enbart aktuell för arbetaravtalet. Om den anställde ska ha en annan minimidaglön, t.ex. vid deltidsarbete, anger du det i fältet Minimidaglön heltid. 

 

Personalregistret - Aktuellt semesterår

Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet "Beräknad t.o.m." innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberedning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik. 

Att betala ut semester enligt sammalöneregeln är inte aktuellt i detta avtal. 

I fälten antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställde har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställde kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras. Har ni precis börjar arbeta med Fortnox Lön anger du det antal dagar den anställde har kvar att ta ut under aktuellt semesterår i fältet Antal.    

I fältet Antal för obetalda dagar anger du hur många dagar den anställde har rätt att ta ut när ni övergår till Fortnox Lön. Vid varje semesterårsavslut beräknas dagar per automatik. 

Förskottsdagar är inte aktuellt i detta avtal.

Får den anställde ut sin semesterersättning i en klumpsumma anger du hur mycket som är kvar att betala ut i fältet Total semesterlön. Detta värde anges med automatik vid en semesterberedning, det är alltså enbart när ni börjar använda Fortnox Lön som värdet måste anges manuellt. 

När en anställd tar ut en semesterdag räknas värdet i fältet Utbetalt upp vilket gör att antalet kvarvarande dagar automatiskt minskar.

Fälten för rörligt tillägg och förskottssemester, kronor är inte heller aktuella i detta avtal.  

 


1.PNG