Inställningar - Sortering

Följ

I inställningarna som du hittar i programmets högra hörn kan du välja om du vill att de anställda i ditt personalregister ska sorteras efter anställnings-ID. Anger du "Ja" kommer programmet även föreslå nästa lediga anställnings-ID när du lägger upp nyanställda. 

 

sortering.PNG