Inställningar - Fora

Följ

Fora administrerar vissa kollektivavtalade försäkringar. På Foras hemsida rapporteras både slutliga löner för föregående år och preliminära löner för innevarande år. Uppgifterna behövs för att Fora ska kunna beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier och därefter kunna skicka preliminära och slutliga fakturor till företaget. Läs mer om hur du rapporterar till Fora här

För att du ska kunna rapportera till Fora måste du börja med att markera ert företag som Foratecknat. Klicka på inställningarna uppe till höger och öppna upp blocket för Fora. Här anger du även ert avtalsnummer hos Fora, avsluta med att spara.