Fortnox Användarstöd

Inställningar - Ersättningar

I inställningarna för ersättningarna justerar du hur stor milersättning och hur många sjukersättningsdagar de anställda får. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och öppna blocket för Ersättningar

Det belopp som anges i de olika fälten för milersättning är inklusive den skattefria ersättningen. 

Om ert företag betalar ut 10 % av lönen under ett antal dagar för en sjukersättningsperiod, normalt upp till 90 kalenderdagar, ska du ange hur lång tid ersättningen sträcker sig i fältet Extra sjukersättning t.o.m. dag.

 

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.47.31.png