Inställningar - Avtal för arbetare - Allmänt

Innan du gör första lönekörningen behöver du kontrollera så att avtalsinställningarna för arbetare stämmer. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och öppna sedan upp blocket "Avtal för arbetare - Allmänt". Om ni inte har några arbetare behöver du givetvis bara gå igenom avtalsinställningarna för tjänstemän.

Här anger du vilket avtal som ska gälla, vilken löneperiod som ska gälla för avtalet samt om du vill att schematid ska anges med automatik. Väljer du "Nej" under schematid automatisk kommer du se antalet schematimmar per dag i kalendariet men timmarna kommer inte att komma med på lönebeskeden. Det blir då enbart en intern informationspost. I de flesta fall ska du alltså ange "Ja" under Schematid automatisk. 

I de olika fälten för OB anger du hur stort OB-tillägg arbetarna ska få när de jobbar på obekväma arbetstider. 

Vill du att fackavgiften ska dras på de anställdas lönebesked anger du vilken procentsats som ska dras för fackavgift. Du kan sedan lägga till lönearten för fackavgift som en standardlön på de anställda i personalregistret. Programmet beräknar då hur stor fackavgiften blir och anger rätt avgift på lönebeskeden. 

Tar ert fackförbund ut en månatlig kontrollavgift anger du det i fältet för kontrollavgift.   

I fältet Restidsersättning anger du hur stor restidsersättningen är enligt avtalet för arbetare. 

Avtalstiden bestäms av kollektivavtal. Den är samma varje månad oberoende av hur många dagar det är i perioden. Avtalstid är en faktor som används vid beräkning av timtillägg och timavdrag för anställda med fast månadslön.

Det går att byta vilken löneartstabell som ska användas.

Det finns möjlighet att skapa upp egna personvariabler som man sedan kan använda i beräkningar på lönearter.

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.43.20.png
Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.43.30.png