Fortnox Användarstöd

Inställningar - Avtal för arbetare - Allmänt

Innan du gör första lönekörningen behöver du kontrollera så att avtalsinställningarna för arbetare stämmer. Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och öppna sedan upp blocket Avtal för arbetare - Allmänt. Om ni inte har några arbetare behöver du givetvis bara gå igenom avtalsinställningarna för tjänstemän.


Avtal

Här anger du vilket avtal som ska gälla. Det finns fyra alternativ och ni väljer det som matchar ert företag. Följande inställningar under denna flik kan variera beroende på vilket avtal ni väljer.


Löneperiod
Välj vilken löneperiod som ert avtal har. De vanligaste är:

* Månadslön föregående månad
Man får lön månaden efter man har tjänat in den samt avvikelser på samma period.

* Månadslön innevarande månad
Man får lön för månaden man är i och avvikelser för månaden innan.

* Men man kan även välja fyraveckorslön, tvåveckorslön och veckolön.

Löneartstabell
Det går att byta löneartstabell. Läs mer här:
Skapa/kopiera löneartstabell

Schematid automatisk
Väljer du "Nej" under Schematid automatisk kommer du se antalet schematimmar per dag i kalendariet men timmarna kommer inte att visas på lönebeskeden. Det blir då enbart en intern informationspost. I de flesta fall ska du alltså ange "Ja" under Schematid automatisk.


Karensavdrag
2019 kom en ny lagändring som innebär att karensavdrag ersätter den traditionella karensdagen. Om ni ska använda er av karensavdrag väljer du "Ja". I vissa kollektivavtal ska man fortsatt använda karensdag, om detta är aktuellt i ert fall så ska inställningen vara "Nej".


Automatisk heldag
Vid frånvaro som registreras i timmar där timmarna motsvarar 100% av schematiden för dagen genereras det automatiskt ett dagsavdrag istället för timavdrag.


OB
I de olika fälten för OB anger du hur stort OB-tillägg arbetarna ska få när de jobbar på obekväma arbetstider. Detta kan även individanpassas på personalkortet.


Fackavgift
Vill du att fackavgiften ska dras på de anställdas lönebesked anger du vilken procentsats som ska dras. Du kan sedan lägga till lönearten för fackavgift som en standardlön på de anställda i personalregistret. Programmet beräknar då hur stor fackavgiften blir och anger rätt avgift på lönebeskeden.
Tar ert fackförbund ut en månatlig kontrollavgift anger du det i fältet för kontrollavgift.

Restidsersättning
I fältet Restidsersättning anger du hur stor restidsersättningen är enligt avtalet för arbetare.

Avtalstid
Avtalstiden bestäms av kollektivavtal. Den är samma varje månad oberoende av hur många dagar det är i perioden. Avtalstid är en faktor som används vid beräkning av timtillägg och timavdrag för anställda med fast månadslön.


Löneartsvariabler
Det finns möjlighet att skapa egna personvariabler som man sedan kan använda i beräkningar på lönearter. Läs mer här:
Skapa/kopiera löneartstabell