Fortnox Användarstöd

Inställningar - Attest

Vill du att lönerna ska attesteras innan de kan betalas ut aktiverar du attestfunktionen i inställningarna som du hittar uppe till höger. 

01.png 

När attestfunktionen är aktiverad klickar du på ert företagsnamn uppe till höger och väljer alternativet Administrera användare. Du kommer då till vyn där du redigerar och tilldelar behörighet till alla användare. Klicka på programikonen för lön vid den användare som ska attestera lönerna och markera behörigheten för attest. Avsluta med att spara så kommer användaren kunna attestera lönerna vid en lönekörning. 

02.png

 

När lönebeskeden är skapade behöver den person som ska attestera gå till fliken Lönekörning och kontrollera så att lönerna stämmer. Det finns även möjlighet att skriva ut en attestlista. När lönerna är godkända markeras de i listan och attesteras sedan genom knappen Attestera nere i högra hörnet. 

03.png