Fortnox Användarstöd

Lönebesked detaljvy

När du skapat lönebeskeden för en löneperiod kan du klicka på en rad för att öppna upp ett lönebesked. Du kommer då till lönebeskedets detaljvy där du bland annat ser varje löneart som ligger till grund för den anställdas lön. 

 

LO_nebesked.jpg

 

För att programmets semesterberedning ska bli korrekt ska majoriteten av alla registreringar göras i kalendariet. Är det någon löneart du vill lägga till direkt på det skapade lönebeskedet måste du vara säker på att den inte påverkar semesterberäkningarna, ett exempel är utlägg. För att lägga till en löneart direkt på lönebeskedet skriver du namnet i kolumnen Löneart och anger sedan antal, belopp och eventuellt en textrad. 


Återskapa lönebesked

Har du gjort några ändringar efter att ett lönebesked skapats klickar du på verktyget Återskapa lönebesked som du hittar uppe till höger. När ett lönebesked återskapas hämtas alla uppgifter på nytt och du får ett uppdaterat lönebesked.  

Återför lönebesked

Har ett lönebesked någon annan status än "Skapat",  t.ex. om det är utskrivet eller utbetalt och du behöver göra en ändring måste du först återföra lönebeskedet. Det gör du genom verktyget Återför lönebesked som du hittar uppe till höger. Lönebeskedets status ändras då till "Skapat" igen. Det innebär att du kan göra ändringar. Ändringarna ska i de flesta fall göras i kalendariet och när du gjort det klickar du på verktyget Återskapa lönebesked för att de nya uppgifterna ska hämtas. När du är klar skriver du ut lönebeskedet på nytt. 

Visa underlag

Klickar du på verktyget Visa underlag uppe till höger ser du de lönearter som hämtats ifrån kalendariet för den aktuella perioden.   

Visa kontering

Vill du kontrollera hur lönebeskedet konteras i bokföringen klickar du på verktyget Visa kontering som du hittar uppe i högra hörnet. I en ny ruta specificeras saldo och konton. 

Ändra utbetalningsdag

Ska den anställdes lön betalas ut någon annan dag än den som hämtas upp med automatik när löneperioden skapas skriver du i ett annat datum i fältet Utbetalningsdag

Lägg till manuell skatt

Om den anställda ska betala någon annan skatt än den som räknas ut med automatik anger du ett nytt belopp i fältet Manuell skatt. Värdet i fältet Tabellskatt tas då bort och det är den manuella skatten som kommer att dras av på den anställdas lön.

Lägg till personligt meddelande

Skulle du vilja skriva ett personligt meddelande på den anställdes lönebesked gör du det genom fältet Personligt meddelande som du hittar nere i högra hörnet. Spara och skriv sedan ut lönebeskedet så ser du att meddelandet hamnar nere till vänster på utskriften.

 

Källa

 I kolumnen Källa står en förkortning på var lönearten hämtas ifrån: 

  • SCH - Lönearten hämtas ifrån arbetstidsschemat.
  • LON - Lönearten hämtas ifrån en övrig registrering.
  • KAL - Lönearten hämtas ifrån en kalendariumregistrering.
  • STD - Lönearten hämtas ifrån en registrering via standardlön.
  • KPL - Lönearten är kopplad med en annan löneart.
  • BER - Är en beräkning som tillkommer om man till exempel angett sjukfrånvaro på en anställd utan schema. Underlaget visar vad den anställde skulle jobbat minus avdraget som kommer i från registreringen.
  • SLT - Beräkning från slutlön