Inställningar - Löneperioder

Innan den första lönekörningen kan göras i programmet behöver du skapa de löneperioder ni ska använda er utav. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och öppna sedan blocket för Löneperioder. Välj vilken utbetalningsdag som ska gälla och klicka sedan på den orangea knappen Skapa ny. I nästa steg väljer du vilken eller vilka utbetalningsperioder ni ska använda, det vanligaste är Månadslön innevarande månad och Månadslön föregående månad. Spara när du är klar. 

Vid varje nytt löneår kommer löneperioder för det nya året att skapas med automatik. 

l_neperioder.PNG