Fortnox Användarstöd

Inställningar - Löneperioder

Innan den första lönekörningen kan göras i programmet behöver du skapa löneperioder. Klicka på Inställningar, kugghjulet uppe till höger, välj Lön och öppna blocket Löneperioder.

Klicka på Skapa Ny.

 

Ska_rmavbild_2019-09-05_kl._14.59.42.png


Utbetalningsperiod

Du väljer först Utbetalningsperiod, t.ex Månadslön föregående månad.
För att kunna välja in löneperioden måste den vara vald på Avtal Arbetare eller Avtal Tjänsteman.

Startdatum, löneperiod
Fältet Startdatum, löneperiod avser det datum som årets första löneperiod har i Fortnox Lön. Löneperiod är den period som lönen gäller för. Har du månadslön kan löneperioden avse innevarande månad, den månad lönen betalas ut i. Den kan också avse föregående månad eller en period från tex 15 i föregående månad till den 14 innevarande månad.

För timavlönade kan löneperioden avse föregående månad eller en period en period från tex 15 i föregående månad till den 14 innevarande månad.

Startdatum, avvikelseperiod
I fältet Startdatum, avvikelseperiod anger du det datum som årets första löneperiods avvikelser (dvs exempelvis sjukfrånvaro, semester, övertid) har.

Avvikelseperiod är den period eller t o m datum som avvikelser/frånvaroavdrag och andra ersättningar avser. Vanligtvis är avvikelseperioden föregående månad men det går även att ha ett t o m datum i innevarande månad.

Tänk på att ju längre fram t o m datumet för avvikelserna sätts desto kortare tid har du för att utföra lönearbete innan utbetalning.

Första utbetalningsdag
I fältet Första utbetalningsdag anger du datum i januari månad, t.ex 25 januari. Detta oavsett vilken månad ni börjar betala ut er lön i Fortnox Lön under löneåret. Skulle det angivna datumet infalla på en helgdag föreslås automatiskt närmaste vardag före angiven dag när perioderna skapas.

Benämning
I fältet Benämning visas ett förslag på benämning som kommer att synas på lönebeskeden, men du kan ändra detta om du vill.

 


Exempel

 

Exempel på datum i ett företag som har föregående löneperiod och avvikelseperiod. Utbetalningsdag är 25:e i månaden:
Startdatum, löneperiod 2018-12-01
Startdatum, avvikelseperiod 2018-12-01
Första utbetalningsdag 2019-01-25

-

Exempel på datum i ett företag som har innevarande löneperiod och frånvaro t o m den 14:e innevarande månad. Utbetalningsdag är 25:e i månaden:
Startdatum, löneperiod 2019-01-01
Startdatum, avvikelseperiod 2018-12-15
Första utbetalningsdag 2019-01-25

 

Klicka på Spara när du är klar med dina inställningar.

Vid varje nytt löneår kommer löneperioder för det nya året att skapas med automatik.

 

Radera eller ändra skapade löneperioder

Har du skapat löneperioder som blivit fel kan du Radera eller Ändra genom att klicka på symbolerna längst till höger på löneperioden. Detta kan du göra under Inställningar - Lön - Löneperioder.

 

lo_n-radera-lo_neperiod.jpg

 

Det är enbart löneperioder som det inte har skapats några lönekörningar på som kan raderas.