Inställningar - Löneperioder

Innan den första lönekörningen kan göras i programmet behöver du skapa de löneperioder ni ska använda er av. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och öppna sedan blocket för Löneperioder.

Klicka på den orangea knappen Skapa Ny. Du väljer först vilken utbetalningsperiod du ska skapa, t ex Månadslön föregående månad.
För att kunna välja in löneperioden måste den vara vald på Avtal Arbetare eller Avtal Tjänsteman.

I fältet Benämningar har du ett förslag på benämning som kommer att synas på lönebeskeden, men du kan ändra detta om du vill.

Fältet Startdatum, löneperiod avser det datum som årets första löneperiod har i Fortnox Lön.

Löneperiod är den period som lönen gäller för. Har du månadslön kan löneperioden avse innevarande månad, den månad lönen betalas ut i. Den kan också avse föregående månad eller en period från tex 15 i föregående månad till den 14 innevarande månad.

För timavlönade kan löneperioden avse föregående månad eller en period en period från tex 15 i föregående månad till den 14 innevarande månad.

I fältet Startdatum, avvikelseperiod anger du det datum som årets första löneperiods avvikelser har.

Avvikelseperiod är den period eller t o m datum som avvikelser/frånvaroavdrag och andra ersättningar avser.

Vanligtvis är avvikelseperioden föregående månad men det går även att ha ett t o m datum i innevarande månad.

Tänk på att ju längre fram t o m datumet för avvikelserna sätts desto kortare tid har du för att utföra lönearbete innan utbetalning.

I fältet Normal första utbetalningsdag anger du företagets normala datumet för era första löneutbetalning, t ex 25 januari. Skulle det angivna datumet infalla på en helgdag föreslås automatiskt närmaste datumet på vardagen före angivet dag när perioderna skapas.

Exempel på datum i ett företag som har föregående löneperiod och avvikelseperiod. Utbetalningsdag är 25:e i månaden:
Startdatum, löneperiod 2018-12-01
Startdatum, avvikelseperiod 2018-12-01
Normal första utbetalningsdag 2019-01-25

Exempel på datum i ett företag som har innevarande löneperiod och frånvaro t o m den 14:e innevarande månad. Utbetalningsdag är 25:e i månaden:
Startdatum, löneperiod 2019-01-01
Startdatum, avvikelseperiod 2018-12-15
Normal första utbetalningsdag 2019-01-25

Spara när du är klar med dina inställningar.

Vid varje nytt löneår kommer löneperioder för det nya året att skapas med automatik.

 

Lo_neperioder.jpg