Fortnox Användarstöd

Inställningar - Avtal för tjänsteman - Semester

Har ni tjänstemän på företaget så är det viktigt att du går igenom så att semesterinställningarna stämmer överens med det semesteravtal som gäller för tjänstemän.

Klicka på Inställningar, kugghjulet, uppe till höger. Välj Lön och öppna blocket Avtal för tjänsteman - Semester.

 

Avtal_tja_nsteman_sem.jpg

 

Här anges de generella semesterinställningarna som gäller för alla tjänstemän på företaget. Om en anställd avviker från de generella inställningarna gör du specifika inställningar på den anställde i personalregistret. 

Här finner du mer information om de olika inställningarna du ska göra beroende på vilket semesteravtal som gäller för tjänstemännen på ert företag. 

 

Startdag semesterår
Här anger du den startdag som ert semesterår har. Vanligast är 0401-0331 eller 0101-1231.


Semesterrätt i dagar
Här fyller du i det antal dagar som är genomgående för majoriteten av de anställda. Om det avviker på någon anställd så kan värdet justeras på personalkortet för just den anställde.


Intjänandeår semesterår
Innevarande år: Man tjänar in semestern samma år som man tar ut den.
Föregående år: Man tjänar först in sin semester och kan först ta ut dagar efter semesterårsavslutet.

Övriga fält är värden för respektive regel. Alla fält går att ändra utefter vad ert semesteravtal säger.