Inställningar - Avtal för tjänsteman - Allmänt

Innan du gör första lönekörningen behöver du kontrollera så att avtalsinställningarna för tjänstemännen stämmer. Klicka på inställningarna uppe i högra hörnet och öppna sedan upp blocket "Avtal för tjänstemän - Allmänt". Om ni inte har några tjänstemän behöver du givetvis bara gå igenom avtalsinställningarna för arbetare.

Här anger du vilket avtal som ska gälla, vilken löneperiod som ska gälla för avtalet samt om du vill att schematid ska anges med automatik. Väljer du "Nej" under schematid automatisk kommer du att se antalet schematimmar per dag i kalendariet men de kommer inte tas upp på lönebeskeden. Det blir då enbart en intern informationspost. I de flesta fall ska du alltså ange "Ja" under Schematid automatisk. 

I de olika fälten för OB anger du hur stort OB-tillägg tjänstemännen ska få när de arbetar på obekväma arbetstider. 

Vill du att fackavgiften ska dras på de anställdas lönebesked anger du vilken procentsats som ska dras för fackavgift. Du kan sedan lägga till lönearten för fackavgift som en standardlön på de anställda i personalregistret. Programmet beräknar då hur stor fackavgiften blir och anger rätt avgift på lönebeskeden. 

I fältet Restidsersättning anger du hur stor restidsersättningen är enligt avtalet för tjänstemän. Avtalstiden bestäms av kollektivavtal. Den är samma varje månad oberoende av hur många dagar det är i perioden. Avtalstid är en faktor som används vid beräkning av timtillägg och timavdrag för anställda med fast månadslön.

Det går att byta vilken löneartstabell som ska användas.

Det finns möjlighet att skapa upp egna personvariabler som man sedan kan använda i beräkningar på lönearter.

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.43.30.png
Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.45.06.png