Fortnox Användarstöd

1000-kronorsgräns för arbetsgivaravgift

I Fortnox Lön har du möjlighet att tillämpa regeln att det inte dras någon arbetsgivaravgift när en anställd tjänar mindre än 1000 kronor. För att göra det behöver du klicka på inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet. Öppna blocket Skatt och arbetsgivaravgifter och välj Ja vid Arbetsgivaravgift gräns 1000 kr/Idrottsutövare. Avsluta med att Spara.  

 

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._13.45.20.png

 

Det behövs ingen markering i personalregistret för 1000 kronorsgräns, det gäller samtliga anställda om företaget tillämpar denna regel. 

Det är först när arbetsgivardeklarationen skapas som programmet vet om personen kommit över 1000 kronor. Därför står beräknad arbetsgivaravgift alltid på de lönebesked och bokföringsunderlag som löneperioden avser. När arbetsgivardeklarationen sedan skapas, avgörs om den anställde kommit över gränsvärdet. Så länge personen sammanlagt under året tjänat under 1000 kr kommer värdet inte med i rutan för arbetsgivaravgift på arbetsgivardeklarationen.


Ej_arbetsgivaravgift.PNG

 

Så fort personen tjänat mer än 1000 kr kommer arbetsgivaravgiften med på arbetsgivardeklarationen från första kronan. Skatt dras enligt inställning på den anställde i personalregistret.


Arbetsgivaravgift.PNG