Backa en felaktig lönekörning

Följ

Ska du rätta en felaktig lönekörning behöver du gå igenom nedanstående steg. Du hittar en guide för hur du går tillväga om samtliga anställdas löner blivit fel och längst ner i texten finns en guide på hur du gör om du enbart behöver korrigera en anställds lön. Har du Fortnox Bokföring är det där du börjar genom att radera verifikationerna för de felaktiga lönebeskeden. 

Backa lönekörning för alla anställda:

1. Radera verifikationerna i Fortnox Bokföring
Klicka på Bokföring i huvudmenyn. Har du flera verifikationsserier kan du välja att enbart visa verifikationsserien som används för lön. 

 

verifikationslista_l_n.PNG

 

Du kan alltid radera sista verifikationen i varje serie. Gå in på verifikationen och klicka sedan på knappen Radera nere i vänstra hörnet. Skulle de felaktiga verifikationerna inte vara sist i serien får du istället klicka på knappen Ändra, stryka raderna och sedan bokföra igen. Verifikationerna har då "nollats". När du raderat alla verifikationer som tillhör perioden är det dags att ta bort bokföringsunderlagen i löneprogrammet.  

 

 

1.PNG

 

 

2. Ta bort bokföringsunderlaget 
Klicka på Lön i huvudmenyn och gå sedan till fliken Bokföringsunderlag. Välj att visa alla bokförda underlag och markera sedan den period som är felaktig och ska korrigeras i listan. Klicka på verktyget Radera period uppe i högra hörnet. 

 

 2.PNG

 

3. Radera löneperioden 
Nästa steg är att radera löneperioden. Det gör du genom att gå till fliken Löneberedning och klicka på verktyget Radera löneperiod som du hittar uppe till höger. Välj den period du ska ta bort och klicka sedan på Ok. 

 3.PNG

 

4. Gör rättningar i kalendariet eller på lönebeskeden
När du raderat löneperioden kan du ändra eller lägga till det som inte kommit med när du gjorde lönekörningen första gången. Ändringarna ska i de flesta fall göras i kalendariet. Ett exempel på när du kan göra ändringen direkt på lönebeskedet är om du ska lägga till en nettolön t.ex. i form utav ett utlägg. Rör det sig däremot om en ändring som påverkar arbetsgivardeklarationen eller andra registerposter såsom semester ska du alltid göra ändringen i kalendariet. 

  

5. Skriv ut och skapa bankfil 
När korrigeringarna är gjorda skriver du ut lönebeskeden och skapar en ny bankfil. 

 

6. Återskapa arbetsgivardeklarationen
Eftersom du ändrat underlaget behöver även arbetsgivardeklarationen uppdateras. Det gör du genom att markera aktuell rad och sedan klicka på knappen Återskapa som du hittar nere i vänstra hörnet. Har du redan skickat in uppgifterna till Skatteverket behöver du skapa en ny eSKD-fil för att kunna skicka in en rättelse.

 

4.png

 

7. Bokför lönerna och arbetsgivardeklarationen
Avslutningsvis går du till fliken Bokföringsunderlag och skapar underlaget för perioden. Bokför sedan lönerna genom den gröna knappen Bokför nere i högra hörnet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rätta lönen för en anställd
Om du bara behöver korrigera lönen för en eller ett fåtal anställda behöver du inte radera alla verifikationer, bokföringsunderlagen för samtliga anställda och ta bort hela löneperioden. Du behöver istället gå igenom nedanstående steg: 

 

1.) Korrigera felaktiga verifikationer
Du går då istället in på de verifikationer som är felaktiga och stryker raderna. Klicka sedan på Bokför igen för att verifikationen ska "nollas".


5.png2.) Radera felaktiga bokföringsunderlag

I löneprogrammet tar du enbart bort de underlag som blivit fel.


6.PNG

 

3.) Återför lönebesked
Istället för att radera hela löneperioden går du in på de anställdas lönebesked och klickar på verktyget Återför lönebesked som du hittar uppe i högra hörnet. Återskapa sedan lönebeskedet för att de nya uppgifterna ska hämtas, det gör du genom att klicka på verktyget Återskapa lönebesked. När ett lönebesked återskapas hämtas alla uppgifter på nytt och du får ett uppdaterat lönebesked.

 

7.PNG

 

4. Skriv ut och skapa bankfil
När korrigeringarna är gjorda skriver du ut lönebeskeden och skapar en ny bankfil. 

 

5. Återskapa arbetsgivardeklarationen 
Eftersom du ändrat underlaget behöver även arbetsgivardeklarationen uppdateras. Det gör du genom att markera aktuell rad och sedan klicka på knappen Återskapa som du hittar nere i vänstra hörnet. Har du redan skickat in uppgifterna till Skatteverket behöver du skapa en ny eSKD-fil för att kunna skicka in en rättelse.

 

8.png

 

6. Bokför lönerna och arbetsgivardeklarationen
Avslutningsvis går du till fliken Bokföringsunderlag och skapar underlaget för perioden. Bokför sedan lönerna genom den gröna knappen Bokför nere i högra hörnet.