Fortnox Användarstöd

Semesterberedning - förklaringar och uträkningar

Har du gjort en semesterberedning i programmet och undrar vart de olika värdena hämtas ifrån kan du läsa i nedanstående lista. Här förklarar vi vilken inställning eller uträkning som används för de olika uppgifterna i beredningen. 


Block 1 i semesterberedningen - Beräknad semester

Det första blocket i semesterberedningen visar information om den beräknade semestern. 

01.png


Antal betalda dagar
Semesterdagar beräknas alltid på samma sätt oavsett avtal. Beräkningsformeln är enligt följande och avrundas alltid uppåt:

Antal_semesterdagar.png

Beräkningsformeln hänvisar till Ej semestergrundande frånvaro, hela dagar. I Block 3 - Underlag (längst ner i denna artikel) så visas detta antal dagar i fältet som heter Hela dagar som påverkar antal semesterdagar under Ej semestergrundande kalenderdagar.

02_1.png

02_2.png

Har du deltidsanställda som inte arbetar alla arbetsdagar, så kallade intermittent deltidsanställda, innebär det att de får mindre antal semesterdagar. Däremot anpassas värdet på semesterlönen efter antalet dagar så de anställda förlorar inga pengar. För att räkna ut antalet semesterdagar för en intermittent anställd används följande beräkningsformel: 

Antal_semesterdagar_intermittent.png

För att kunna räkna ut antalet betalda semesterdagar för de intermittent deltidsanställda behöver du alltså först räkna ut hur många betalda semesterdagar de anställda skulle haft om de hade arbetat heltid. 


Semesterlön per dag
Beräkning görs enligt de avtal du valt för de anställda. Nedan finner du exempel på hur semesterdaglönen beräknas enligt sammalöneregeln och procentregeln. 

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Heltid/deltid:

Sammal_neregeln_semesterdagl_n_heltid_deltid.png

 

Beräkningsformel enligt sammalöneregeln, Intermittent:


Sammal_neregeln_semesterdagl_n_intermittent.png

 


Beräkningsformel enligt procentregeln: 

Procentprincipen_ber_knad_snittl_n_per_dag.png

Procentregeln_Semesterdagl_n.png

 

Semestertillägg per dag
Beräknas för alla med månadslön men används bara för de som har sammalöneregeln. Beräkningsformel:

Månadslön för heltid * Sysselsättningsgrad i % * 0.43 (vanligast 0,8) * Faktor uttag.


Rörligt tillägg per dag
Beräknas enligt: ((Semesterrätt dagar per år*semestergrundande lön rörligt tillägg)*Rörligt tillägg i %)/Antal betalda dagar


Sysselsättningsgrad
Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret, med hänsyn till schemaändringar och ej semestergrundande frånvaro del av dag. Exempel på beräkning för anställd som jobbat 75 % i 9 månader (275 dagar) och 50% i 3 månader (90 dagar). (275 * 75 %) + (90 * 50 %) / 365(366)= 0.69= 69 %.


Antal obetalda dagar
En heltidsanställd har rätt till 25 semesterdagar, men det är inte säkert att alla dagar blir betalda semesterdagar. Det kan alltså bli ett antal obetalda dagar. Har ni några intermittenta kommer programmet själv hålla reda på antalet betalda och obetalda semesterdagar den anställde har rätt till. En intermittent som fått 20 betalda semesterdagar kommer inte att få 5 obetalda dagar då den anställde redan fått de semesterdagar som han ska få. 


Semesterlön sparad dag
Programmet räknar fram en semesterlön för sparade dagar beroende på om man tillämpar sammalöneregeln eller procentregeln och om hänsyn ska tas till sysselsättningsgraden. Uträkningarna för Semesterlön sparad dag görs enligt inställningarna.


Semesterlön (ej dagar)
På den anställda kan du välja att betala ut semester bara i pengar, vanligast vid extraanställning, sommarjobb o.s.v.


Rörligt tillägg totalt
Beräknas enligt inställningarna t.ex. Semestergrundande rörlig lön * 12 %.


Faktor uttag
Vid heltid eller deltid är siffran 1, vid intermittent deltid finns en beräkningsfaktor. Beräkningsformeln är:

Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema. T.e.x. om en anställd jobbar 3 dagar i veckan, faktorn blir då 5 / 3 = 1.67.

 

Block 2 i semesterberedningen - Inställningar vid beredningstillfället


Det andra blocket i semesterberedningen visar information om vilka inställningar som gällde vid beredningstillfället. 


03.png 

Månadslön heltid
Hämtas från personalregistret.


Semesterrätt dagar per år
Hämtas från personalregistret.


Semesterersättning %
Hämtas från inställningarna vid semesterersättning i % av semestergrundande lön.


Semestertillägg %
Hämtas från inställningar vid semestertillägg i % av månadslön per dag.


Rörligt tillägg %
Hämtas från inställningarna vid rörligt tillägg %.


Följer semesterlagen
Hämtas från inställningarna.


Timlön
Hämtas från personalregistret.


Faktor uttag
Vid heltid eller deltid är siffran 1, vid intermittent deltid finns en beräkningsfaktor. Beräkningsformeln är:

Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema. T.e.x. om en anställd jobbar 3 dagar i veckan, faktorn blir då 5/3= 1.67.


Daglön % av månadslön
Hämtas från företagsinställningarna vid lön per dag i % av månadslön, vanligtvis 4,6 %.


Minimidaglön per dag
Hämtas i första hand ifrån inställningarna. Om en anställd har en avvikande minimidaglön angiven i personalregistret hämtas uppgifterna där. 


Innevarande år
Hämtas från inställningarna.


Procentregeln
Procentregeln hämtas i första hand ifrån inställningarna. Om en anställd har en avvikande inställning i personalregistret hämtas istället uppgiften om procentregeln ifrån den anställdas personalkort. 

 

Block 3 i semesterberedningen - Underlag

Det tredje blocket i semesterberedningen innehåller information om vilket underlag beredningen är gjord på. 


04.png


Semestergrundande lön:


Lön totalt
Totalt utbetald semestergrundande lön, behöver inte stämma med total bruttolön. T.ex. är inte sjuklön semestergrundande lön, men semesterlönegrundande tid.

Varav lön rörligt tillägg
Semestergrundande rörliga tillägg t.ex. bonus, provision med mera.

Lön för arbetad tid
Semesterlönegrundande lön för den tid arbete utförts, här ingår inte sjuklön, bonus eller andra rörliga tillägg.

semesterberedning-underlag-varav-ro_rlig-lo_n.png

Semestergrundande närvaro: 

Anställningstid i dagar

Hur många kalenderdagar man varit anställd under intjänandeåret, baseras på det datum som angetts i fältet "Anställd" på respektive personalkort.


Närvarotid i dagar
Hur många arbetsdagar den anställda arbetat.


Närvarotid i timmar
Hur många timmar den anställda arbetat. 


Frånvaro i dagar: 


Semesterlönegrundande
Antal hela arbetsdagar som är semestergrundande frånvaro t.ex. Sjuk dag 1 till 180, Vård av barn, Semester.

Ej semesterlönegrundande
Ej semesterlönegrundande är det antal kalenderdagar som inte ligger till grund för de anställdas semesterlön, t.ex. Sjuk dag 181 och framåt eller om den anställde varit tjänstledig. Antalet dagar som inte är semesterlönegrundande används för att räkna ut antalet betalda semesterdagar.


Frånvaro i timmar: 


Semesterlönegrundande
Antal timmar som är semesterlönegrundande frånvaro, t.ex. Sjuk dag 1-180.


Ej semesterlönegrundande
Antal timmar som inte är semesterslönegrundande, t.ex. Sjuk dag 181 och framåt.


Snittlöner per dag:


Beräknad snittlön per dag
Beräkningsformel: Lön för arbetad tid / Närvarotid i dagar.
Används vid beräkning av semesterlönegrundande frånvaro.


Beräknad rörlig per dag
Beräkningsformel: Lön rörligt tillägg / Närvarotid i dagar

 

Snittlön per timme:

 

Beräknad snittlön per timme
Beräkningsformel: Lön för arbetad tid / Närvaro i timmar

Beräknad rörlig per timme
Beräkningsformel: Beräknad rörlig per dag / 8

 

Ej semestergrundande kalenderdagar:


Hela dagar som påverkar anställningstid och antal semesterdagar
Antal dagar som påverkar hur många betalda semesterdagar den anställda kommer att få, t.ex. Tjänstledig, Sjuk fr.o.m. dag 181 och framåt.


Del av dagar som påverkar sysselsättningsgraden
Antal dagar som anställd varit frånvarande del av dag, t.e.x. Tjänstledig halva dagar eller deltidssjukskriven fr.o.m. dag 181 och framåt.