Fortnox Användarstöd

Inställningar - Koppla användare till person i personalregistret

Alla användare som har licens, och därmed egen inloggning, till Fortnox Lön eller Fortnox Lön Personlig måste kopplas till rätt person i personalregistret. Även den som är löneadministratör behöver kopplas på det här sättet. Kopplingen görs för att varje användare ska registrera sina avvikelser på rätt person, alltså sig själv, i programmet.

Det är endast den eller de personer som är programadministratörer för Fortnox Lön som kan genomföra denna koppling.

Du börjar med att klicka på ert företagsnamn som du hittar uppe i högra hörnet. Välj alternativet Administrera användare och klicka sedan på programikonen för Lön till höger om den olika användarna. Du får då upp nedanstående ruta där du anger rätt anställd och avslutar med att spara. 

 

Ska_rmavbild_2019-07-04_kl._10.46.32.png