Inställningar - Publicera lönebesked/e-post

För att göra inställningar för publicering av lönebesked klickar du på Inställningar, kugghjulet uppe till höger,  sedan Lön och Publicera lönebesked/e-post. 


Publicera lönebesked

När du gjort en lönekörning kan du publicera lönebeskeden i Fortnox. Den anställde får då ett mail med en länk till lönebeskedet, som visas först efter att den anställde loggat in med hjälp av sitt Bank-Id.

Under Avsändare skriver du från vilken avsändare detta mail ska skickas. 

Vi rekommenderar dig att använda denna funktion för att delge lönebesked till dina anställda. 

 

 

Publ_lo_nebesked_inst.png

 

E-lönebesked

Denna metod rekommenderas ej då ett mail med lönebesked enligt GDPR kan innehålla känsliga uppgifter. 

För att kunna skicka lönebesked via e-post behöver du först göra inställningarna för e-postdokument som du hittar i programmets högra hörn. Klicka på Inställningar och öppna sedan upp blocket Publicera lönebesked/e-post.

Här anger du avsändare, ämne samt vilken text du vill att mejlet ska innehålla. Skriver du "period" och "fname" inom klammerparentes kommer uppgifterna att hämtas med automatik och du behöver alltså aldrig ändra i inställningarna när du ska skicka ut lönebeskeden för nästa period, se exempel nedan.