Inställningar - E-postdokument

Följ

För att kunna skicka lönebesked via e-post behöver du först göra inställningarna för e-postdokument som du hittar i programmets högra hörn. Klicka på Inställningar och öppna sedan upp blocket E-postdokument.

Här anger du avsändare, ämne samt vilken text du vill att mejlet ska innehålla. Skriver du "period" och "fname" inom klammerparentes kommer uppgifterna att hämtas med automatik och du behöver alltså aldrig ändra i inställningarna när du ska skicka ut lönebeskeden för nästa period, se exempel nedan. 

 

epostdokument.PNG