Inställningar - Digitalt lönebesked

När du skickar lönebeskeden digitalt till de anställda så används den e-post som finns på avsändarens inloggningsuppgifter samt företagets namn. För att ändra inställningar på avsändaren så gör du det under Inställningar kugghjulet uppe till höger, sedan Lön och Publicera lönebesked.

Digitalt lönebesked
När du gjort en lönekörning kan du Skicka lönebeskeden digitalt i Fortnox. Den anställde får då ett mail med en länk till lönebeskedet som visas först efter att den anställde loggat in med hjälp av sitt Bank-Id.

Under Avsändare kan du ange annan avsändare än den som föreslås.

På själva personalkortet gör du sedan inställningen för vilken typ av lönebesked som ska gälla på den anställde. Läs mer om inställningen här