Inställningar - Förvalda konton

För att ange vilka konton som ska användas när de olika händelserna bokförs i löneprogrammet klickar du på inställningarna uppe till höger. Öppna sedan blocket Förvalda konton.

Vill du använda några andra konton än de som är förvalda ändrar du alltså det här. 


Inst_llningar_-_F_rvalda_konton.png