Fortnox Användarstöd

Inställningar - Förvalda konton

För att ange vilka konton som ska användas när de olika händelserna bokförs i löneprogrammet klickar du på inställningar, kugghjulet uppe till höger. Öppna sedan blocket Förvalda konton.

Vill du använda några andra konton än de som är förvalda ändrar du alltså det här. 

 

lo_n-Insta_llningar-fo_rvalda-konton-bild-1.png
lo_n-insta_llningar-fo_rvalda-konton-bild-2.png