Fortnox Användarstöd

Inställningar - Förvalda konton

För att ange vilka konton som ska användas när de olika händelserna bokförs i löneprogrammet klickar du på inställningarna uppe till höger. Öppna sedan blocket Förvalda konton.

Vill du använda några andra konton än de som är förvalda ändrar du alltså det här. 

lo_n-Insta_llningar-fo_rvalda-konton-bild-1.png
lo_n-insta_llningar-fo_rvalda-konton-bild-2.png