Fortnox Användarstöd

Inställningar - Utlägg

Om en anställd har köpt in något för företagets räkning kan du i inställningarna lägga upp de olika utlägg som används inom ert företag, t.ex. förbrukningsmaterial eller utlägg för hotellövernattningar. Gå till inställningarna som du hittar i programmets högra hörn och öppna sedan blocket Utlägg.

Här finns några förslag redan upplagda, som du kan ändra eller ta bort om du vill. 

 

02.png

 

För att lägga till ett nytt utlägg så anger du en kod, en benämning och vilket konto du vill att utlägget ska bokföras på. Behöver du lägga upp flera olika utläggstyper kan du givetvis göra det. Avsluta med att Spara

 

När du sedan ska registrera utlägget i kalendariet klickar du på knappen Övrigt och väljer lönearten Utlägg. Du kommer då kunna välja mellan de olika utläggen som du sparat i inställningarna.

Om du inte skulle välja någon av de typer du själv lagt upp skulle konteringen göras mot det kontot du angivit för utlägg i inställningen Konton och bokföringsinställningar. 

När du registrerar utlägget har du även möjlighet att specificera momsen. Observera att beloppet du anger i fältet Summa alltid ska vara inklusive moms. 

 

03.png