Skapa bokföringsunderlag

När löneunderlagen och arbetsgivardeklarationen är skapade och utskrivna är det dags att skapa och bokföra underlagen. Konteringen görs enligt de konton du valt under inställningen "Konton och bokföringsinställningar". 

Börja med att gå till fliken Bokföringsunderlag och klicka sedan på knappen Skapa ny som du hittar uppe till höger. Välj sedan vilken period du vill skapa underlaget för och klicka på knappen Ok. Bokföringsunderlagen hamnar då i listan och blir gula med status Ej bokförda. På underlagen specificeras konteringen för varje anställd. Klicka på en rad för att få mer information.  

1.png

 


Vill du skriva ut underlagen markerar du dem i listan och klickar sedan på knappen Utskrift nere till höger. Konteringssammandraget är en sammanställning per konto. Om du i inställningarna har valt att enbart bokföra sammandraget innebär det att alla bokföringsunderlag kommer hamna på en och samma verifikation i bokföringsprogrammet. Om du inte har denna inställning kommer det istället skapas en verifikation per lönebesked. 

Du avslutar alltid en lönekörning med att bokföra. Markera underlagen till vänster i listan och klicka sedan på knappen Bokför nere till höger. Använder du dig av Fortnox Bokföring kommer du hitta verifikationerna i den verifikationsserie du angivit för lön i inställningarna. 


2.png

 


Radera bokföringsunderlag
Om lönekörningen blivit fel och du behöver ta bort bokföringsunderlagen markerar du dem i listan och klickar sedan på verktyget Radera period som du hittar uppe i högra hörnet. Läs mer om hur du backar en lönekörning här