Skapa bokföringsunderlag

När löneunderlagen och arbetsgivardeklarationen är skapade och utskrivna är det dags att skapa och bokföra underlagen. Konteringen görs enligt de konton du valt under Inställningar - Lön, i blocken Bokföringsinställningar och Förvalda konton

Skapa bokföringsunderlag

1. Börja med att gå till fliken Bokföringsunderlag och klicka på knappen Skapa ny.

2. Välj sedan vilken period du vill skapa underlaget för och klicka på OK. Bokföringsunderlagen hamnar då i listan och blir gula med status Ej bokförda. På underlagen specificeras konteringen för varje anställd. Klicka på en rad för att få mer information.  

Skapa_bokfu.jpg

 


3. Vill du skriva ut underlagen markerar du dem i listan och klickar sedan på knappen Utskrift nere till höger. Konteringssammandraget är en sammanställning per konto. Om du i inställningarna har valt att enbart bokföra sammandraget så hamnar alla bokföringsunderlag på en och samma verifikation i bokföringsprogrammet. Om du inte har denna inställning kommer det istället skapas en verifikation per lönebesked. 

4. Du avslutar alltid en lönekörning med att bokföra. Markera underlagen till vänster i listan och klicka sedan på knappen Bokför
Använder du dig av Fortnox Bokföring kommer du hitta verifikationerna i den verifikationsserie du angivit för lön i inställningarna. 

 

Radera bokföringsunderlag

Om lönekörningen blivit fel och du behöver ta bort bokföringsunderlagen markerar du dem i listan och klickar sedan på verktyget Radera period som du hittar uppe i högra hörnet.
Läs mer om hur du backar en lönekörning här