Fortnox Användarstöd

Skapa slutlön manuellt

När en anställd avslutar sin anställning är det viktigt att du som löneadministratör har extra koll på vad som sker i slutet av anställningen. Du börjar med att ange ett slutdatum för anställningen, detta för att det ska bli rätt utbetald månadslön/timlön sista månaden.

Gå in på den anställde i personalregistret och skriv datumet i fältet Anställd t.o.m. under fliken Anställning.

Fältet Preliminärt anställd t.o.m. är enbart ett informationsfält som kan användas för t.ex. vikarier eller provanställda, men det påverkar inga beräkningar som görs i programmet. 


Ansta_lld_tom.jpg 

Om den anställde är sjuk eller har någon annan typ av frånvaro är det viktigt att man får med dessa avvikelser på sista lönebeskedet. Avvikelser som skett utanför avvikelseperioden för sista löneutbetalningar får man plocka upp manuellt på lönebeskedet.

Det finns två sätt att hantera och betala ut semesterslutlön. Du får själv välja hur du vill betala ut din slutlön, det som skiljer alternativen åt är hur det specificeras på lönebeskedet, slutsumman är densamma.

 

Alternativ 1: Betala ut semesterslutlön i en klumpsumma

 1. Skapa lönebeskedet för sista löneutbetalningen. 
 2. Skapa en semesterberedning per det datum personen får sin sista lön. Beredningen skapar du under fliken Semesterberedning. Klicka på Skapa ny, välj anställd, datum och klicka på Skapa
 3. Markera beredningen och välj rapporten Semesterskuld nere till höger, klicka på Utskrift. Här framgår antalet kvarvarande, intjänade och sparade dagar. Längst ut till höger i listan visas den totala semesterskulden för den anställde. 
 4. Gå sedan in på personalkortet under fliken Semester och ange att semestern är beräknad t.o.m. det datum anställningen avslutades. Justera antalet dagar så det är lika många som uttagna. Detta så att kvarvarande fältet visar 0. Klicka sedan på Spara.
 5. Gå in på lönebeskedet som du skapade i steg 1. Klicka sedan på Återskapa uppe till höger. Detta för att det på lönebeskedet ska visas 0 semesterdagar.
 6. Plocka sedan upp lönearten 229 Semesterersättning slutlön. Ange det totalbelopp du fick ut på semesterskuldlistan. Du kan även lägga till en textrad om du vill specificera beloppet ytterligare.


lo_n-fortnox-personalkort-semester.jpg

 

Alternativ 2 a: Betala ut semesterslutlön specificerat (intjänandeår)

 1. Skapa lönebeskedet för sista löneutbetalningen för den anställde.
 2. Skapa en semesterberedning per det datum som personen får sin sista lön. Beredningen skapar du under fliken Semesterberedning. Klicka på Skapa ny, välj anställd och datum och klicka på Skapa.
 3. Markera beredningen och välj rapporten semesterskuld nere till höger, klicka sedan på Utskrift. Kontrollera semesterskulden.
 4. Markera sedan beredningen och klicka på Semesterårsavslut.
 5. Gå tillbaka till kalendariet och välj att visa den löneperiod som du precis skapade på den anställde. Klicka sedan på en dag i kalendern.
 6. Klicka på knappen Övrigt och hämta upp de lönearter som passar just denna slutlön, ange antalet vid respektive registrering.
  -Semester årets, slutlön
  -Semester sparad, slutlön
  - Förskott återbetalning
 7. Justera eventuell komp eller flex.
 8. Gå tillbaka in på lönebeskedet du skapade i steg 1. Klicka på Återskapa uppe till höger. Du ser nu de registreringar du kompletterade med i kalendern.
 9. Slutför lönekörningen precis som vanligt.

 

Alternativ 2 b: Betala ut semesterslutlön specificerat (innevarande år)

 1. Skapa lönebeskedet för sista löneutbetalningen för den anställde. 
 2. Skapa en semesterberedning per det datum personen får sin sista lön. Beredningen skapar du under fliken Semesterberedning. Klicka på Skapa ny, välj anställd och datum och klicka på Skapa.
 3. Markera beredningen och välj rapporten Semesterskuld nere till höger. Klicka sedan på Utskrift. Kontrollera semesterskulden.
 4. Markera sedan beredningen och klicka på Semesterårsavslut.
 5. Gå till personalkortet och ta bort de betalda dagar som lagts till.
 6. Gå tillbaka till kalendariet och välj att visa den löneperiod som du precis skapade på den anställde. Klicka sedan på en dag i kalendern.
 7. Klicka på knappen Övrigt och hämta upp de lönearter som passar just denna slutlönen, ange antalet vid respektive registrering.
  -Semester årets, slutlön
  -Semester sparad, slutlön
  - Förskott återbetalning
 8. Justera eventuell komp eller flex.
 9. Gå tillbaka in på lönebeskedet du skapade i steg 1. Klicka på Återskapa uppe till höger. Du ser nu de registreringar du kompletterade med i kalendern.
 10. Slutför lönekörningen precis som vanligt.