Skapa slutlön manuellt

När en anställd avslutar sin anställning är det viktigt att du som löneadministratör har extra koll på vad som sker i slutet av anställningen. Du börjar med att ange ett slutdatum för anställningen, detta för att det ska bli rätt utbetald månadslön/timlön sista månaden. Gå in på den anställde i personalregistret och skriv i datumet i fältet Anställd t.o.m. under fliken Anställning.

Fältet Preliminärt anställd t.o.m. är en enbart ett informationsfält som kan användas för t.ex. vikarier, men det påverkar inga beräkningar som görs i programmet. 


Ansta_lld_tom.jpg 

Om den anställde är sjuk eller har någon annan typ av frånvaro är det viktigt att man får med dessa avvikelser på sista lönebeskedet. Avvikelser som skett utanför avvikelseperioden för sista löneutbetalningar får man plocka upp manuellt på lönebeskedet.

Det finns två sätt att hantera och betala ut semesterslutlön. Du får själv välja hur du vill betala ut din slutlön, det som skiljer alternativen åt är hur det specificeras på lönebeskedet, slutsumman är densamma.

 

Alternativ 1: Betala ut semesterslutlön i en klumpsumma

 1. Skapa lönebeskedet för sista löneutbetalningen. 
 2. Skapa en semesterberedning per det datum personen får sin sista lön. Beredningen skapar du under fliken Semesterberedning. Klicka på Skapa ny, välj anställd, datum och klicka på Skapa
 3. Markera beredningen och välj rapporten Semesterskuld nere till höger, klicka på Utskrift. Här framgår antalet kvarvarande, intjänade och sparade dagar. Längst ut till höger i listan visas den totala semesterskulden för den anställde. 
 4. Gå tillbaka till lönebeskedet du skapade i steg ett och plocka upp lönearten Semesterersättning slutlön. Ange det totalbelopp du fick ut i semesterberedningen. Du kan även lägga till en textrad om du vill specificera beloppet ytterligare.
 5. 5. Gå sedan in på personalkortet under fliken Semester och ange att semestern är beräknad t.o.m. det datum anställningen avslutades.
  Man kan även välja att i stället göra ett semesterårsavslut genom att markera beredningen under fliken semesterberedning och därefter klicka på semesterårsavslut. Då flyttas all information över till personalkortet och även slutdatumet. På detta sätt har man kvar all information om hur semestern beräknades om det skulle uppstå frågor.


bera_knad_tom.jpg

 

Alternativ 2 a: Betala ut semesterslutlön specificerat (intjänandeår)

 1. Kontrollera hur många betalda och sparade dagar den anställde har kvar att ta ut i personalregistret.
 2. I kalendariet hämtar du sedan upp lönearterna "Semester årets, slutlön" och "Semester sparad, slutlön" och anger hur många betalda och sparade dagar som ska betalas ut.
 3. Gå sedan tillbaka till personalregistret och markera att dessa dagar är uttagna. 
 4. Skapa en semesterberedning per det datum den anställda får sin sista lön. Beredningen skapar du under fliken Semesterberedning. Klicka på Skapa ny, välj anställd, datum och klicka på Skapa
 5. Markera beredningen och välj rapporten semesterskuld nere till höger, klicka sedan på Utskrift. Kontrollera semesterskulden för intjänade dagar och gör eventuellt avdrag för utbetald förskottssemester.
 6. Gå tillbaka till det lönebesked du skapade i steg ett och plocka upp lönearten "Semesterersättning slutlön". Ange det totalbelopp du fick fram i semesterberedningen. Du kan även lägga till en textrad om du vill specificera beloppet ytterligare.
 7. Gå sedan in på personalkortet och ange att semestern är beräknad t.o.m. det datum anställningen avslutades.
  Man kan även välja att i stället göra ett semesterårsavslut genom att markera beredningen under fliken semesterberedning och därefter klicka på semesterårsavslut. Då flyttas all information över till personalkortet och även slutdatumet. På detta sätt har man kvar all information om hur semestern beräknades om det skulle uppstå frågor.

 

bera_knad_tom.jpg

 

 

Alternativ 2 b: Betala ut semesterslutlön specificerat (innevarande år)

 1. Skapa lönebeskedet för sista löneutbetalningen. 
 2. Skapa en semesterberedning per det datum den anställde får sin sista lön. Beredningen skapar du under fliken Semesterberedning. Klicka på Skapa ny, välj anställd, datum och klicka på Skapa.
 3. Markera beredningen och välj rapporten Semesterskuld. klicka sedan på Utskrift. För att se hur många betalda dagar som personen har kvar att ta ut tar du antalet intjänade dagar och subtraherar med antalet kvarvarande dagar (uttagna vid innevarande år). Om summan är positiv innebär det att den anställda har dagar att ta ut. Om summan däremot är negativ är den anställde skyldig företaget. Antalet sparade dagar redovisas även i semesterskuldslistan. 
 4. Gå tillbaka till det lönebesked du skapade i steg ett och plocka upp lönearterna "Semester årets, slutlön" och "Semester sparad, slutlön". Ange antalet dagar som ska betalas ut. 
 5. Gå sedan in på personalkortet och ange att semestern är beräknad t.o.m. det datum anställningen avslutades.
  Man kan även välja att i stället göra ett semesterårsavslut genom att markera beredningen under fliken semesterberedning och därefter klicka på semesterårsavslut. Då flyttas all information över till personalkortet och även slutdatumet. På detta sätt har man kvar all information om hur semestern beräknades om det skulle uppstå frågor.

 bera_knad_tom.jpg