Skapa nytt löneår

Följ

Vid varje löneårsskifte behöver du gå igenom följande steg: 

1. Avsluta lönekörningarna

2. Skapa nytt löneår (först möjligt vid årskiftet)

3. Skapa CSR-förfrågan och läs in CSR-svar

4. Beräkna nya bilförmånsvärden

5. Skapa kontrolluppgifter

6. Skapa Forarapport (förutsatt att ni är foratecknade)

7. Skapa semesterberedning och uppdatera till personalregistret

 

1. Avsluta lönekörningarna
För det första behöver du avsluta lönekörningarna för det aktuella löneåret. Samtliga lönebesked och arbetsgivardeklarationer behöver alltså vara skapade och utbetalda. 

 

2. Skapa nytt löneår
Ett nytt löneår kan inte skapas när som helst under året utan det blir först möjligt att göra det vid årsskiftet. Vanligtvis får du tillgång till att skapa det nya året runt den 3:e januari. Anledningen till att det inte går att skapa löneår för flera år framåt i tiden är att det kan komma nya lagar och avtalsregler varje år. Givetvis anpassar vi programmet efter detta och således kan nya löneår inte skapas förrän eventuella förändringar är implementerade. När du har skapat ett nytt löneår så behöver du uppdatera sidan (ladda om sidan) eller logga ut och in på nytt för att det ska uppdateras i programmet.  


inst_l_ne_r.PNG3. Skapa CSR-förfrågan och läs in CSR-svar
För att skicka en förfrågan till Skatteverket ang. dina anställdas skattetabell, kolumn och jämkning klickar du på verktyget Skapa CSR-förfrågan som du hittar till höger över personallistan. Välj vilken period du vill skicka förfrågan för och klicka sedan på Ok. Filen laddar du sedan upp på Skatteverkets hemsida. 

När du fått svar från Skatteverket läser du in filen genom att klicka på verktyget Läs in CSR-svar. Svarsfilen ska läsas in innan du gör första lönekörningen på det nya året. Tänk dock på att lönekörningarna för föregående år måste vara klara innan du läser in filen. Så fort filen importerats kommer ditt personalregister att ha uppdaterats. 


1.png


4. Beräkna nya bilförmånsvärden
Vad gäller de anställda som har förmånsbil hittar du en länk till Skatteverkets bilförmånsberäkning under fliken Löneuppgifter i personalregistret. Gör beräkningen på Skatteverkets hemsida och skriv sedan in beloppet i fältet Bilförmån/år. 


f_rm_nsbil.PNG

 

5. Skapa kontrolluppgifter
I detta steg är det dags att skapa årets kontrolluppgifter. Observera att du måste gjort klart lönekörningarna för året för att kontrolluppgifterna ska stämma. Det gör du genom att klicka på fliken Kontrolluppgifter och sedan på knappen Skapa ny. Har du redan skapat kontrolluppgifter för året sedan tidigare kommer uppgifterna skrivas över med de nya kontrolluppgifterna. Om du gjort några manuella ändringar i en anställds kontrolluppgift kommer de försvinna när du skapar den nya kontrolluppgiften.

Klickar du på en anställd kan du justera uppgifterna. Vill du skriva ut en PDF-fil med underlagen markerar du alla anställda, bocka i rutan för Utskrift underlag och klicka sedan på knappen Utför nere till höger. När du är klar skriver du ut kontrolluppgifterna, antingen på papper eller på fil. Observera att det enbart är en fil som skapas, KURED.xml. Tänk på att markera en fil vid överföringen till Skatteverkets hemsida. 

 

 

2.png

 

Film: Skapa kontrolluppgift i Fortnox Lön

 

 

6. Skapa Forarapport
Om ni har tecknat försäkring genom Fora ska ni under perioden 2-31 januari lämna in lönerapporter till Fora. När det är dags att rapportera lönerna går du till fliken Fora i menyn och klickar på den orangea knappen Skapa ny. Du väljer föregående år och skapar sedan rapporterna. Alla lönebesked gås igenom och de Foragrundande lönerna summeras och visas per person i listan. Observera att du måste gjort klart lönekörningarna för året för att Forarapporterna ska stämma. Läs mer om hur du rapporterar till Fora här.

 

7. Skapa semesterberedning
Har ni kalenderår som semesterår ska du, efter att lönerna för januari är skapade, göra en semesterberedning samt uppdatera till personalregistret. Eftersom januaris lönekörning tar med avvikelser från december är det viktigt att du har skapat januaris lönebesked innan du gör semesterberedningen för att semesteruppgifterna ska bli korrekta. Gå till fliken Semesterberedning för att skapa beredningen. Läs mer om hur du gör semesterberedningen här