Lägg till ingående saldo

När du börjat använda Fortnox Lön behöver du lägga in ingående saldo på alla anställda för att få med historiken från ert tidigare löneprogram. De ingående värdena kommer tas upp på arbetsgivardeklarationen för januari. 

Observera att du måste vara inne på det löneår som du ska registrera ingående saldo för. Högst uppe till höger i programmet ser du vilket löneår du är inne på. Klicka på året om du vill byta.

Klicka på Register i programmets högra hörn och välj sedan Personal. Gå in på en anställd i taget och klicka på fliken Ingående saldo. Börja med att skriva in den anställdas eventuella flex- och kompsaldo. Det är den verkliga komptiden som du lägger in, d.v.s. de eventuellt omräknade timmarna som du har rätt att ta ut i kompledighet. När du har börjat rapportera för det nya året kommer du att se årets förändring samt aktuellt saldo.

Under blocket ingående lön fyller man in den ackumulerade lönen samt preliminär skatt. Börja med att lägga in exempelvis "övrig bruttolön" och lägg den ackumulerade lönen fram tills den första lönen i Fortnox. Sen fyller ni in preliminärskatt för den totala avdragna skatten som har dragits. Avsluta med att klicka på Spara.

Ska_rmavbild_2019-07-05_kl._08.57.08.png 

Rekonstruera saldo
Om du ändrar den ingående flextiden eller komptiden för en anställd har du möjlighet att klicka på verktyget Rekonstruera saldo som du hittar uppe till höger. Det innebär att dina ändringar försvinner och istället visas den ursprungliga flex-/komptiden. Observera att du enbart kan rekonstruera dessa saldon om du ännu inte har sparat dina ändringar. När du klickat på den gröna spara-knappen kommer saldona istället att rekonstrueras till de antalet timmar som senast sparades.