Fortnox Användarstöd

Lägg till ingående saldo

När du börjat använda Fortnox Lön behöver du lägga in ingående saldo för lön, komp och flex på alla anställda, för att få med historiken från ert tidigare löneprogram.

De ingående värdena under Ingående lön kommer tas upp på arbetsgivardeklarationen för januari. De ingående värdena under Ingående semestervärden - Underlag för beräkning kommer tas med till semesterskulden och till första semesterberedningen.

Observera att du måste vara inne på det löneår som du ska registrera ingående saldo för. Högst uppe till höger i programmet ser du vilket löneår du är inne på. Klicka på året om du vill byta.

 

Ingående saldo för komp och flex

Klicka på Register uppe till höger och välj Personal. Gå in på en anställd i taget och klicka på fliken Ingående saldo. Börja med att skriva in den anställdes eventuella flex- och kompsaldo. Det är den verkliga komptiden som du lägger in, det vill säga de eventuellt omräknade timmarna som du har rätt att ta ut i kompledighet. När du har börjat rapportera för det nya året kommer du att se årets förändring samt aktuellt saldo.

Flextid_komptid.jpg

 

Ingående semestervärden - Underlag för beräkning

Ingående semestervärden anges endast under första semesteråret. De värden som fylls i här används som underlag för beräkning vid första semesterårsavslutet samt för att få en korrekt semesterskuld i semesterberedningen. Läs mer här om vad de olika fälten innebär: Semesterberedning - förklaringar och uträkningar

Inga_ende_semesterva_rden.jpg

 

Ingående lön

Under blocket Ingående lön fyller man in den ackumulerade lönen samt preliminär skatt. Värdena används:

  • som underlag vid automatisk beräkning av engångsskatt
  • vid beräkning av 1000-kr regeln till arbetsgivardeklarationen
  • som underlag för Ackumulerad bruttolön och ackumulerad preliminärskatt på de anställdas lönebesked

Börja med att lägga in exempelvis Övrig bruttolön och lägg den ackumulerade lönen fram tills den första lönen i Fortnox. Sen fyller du i preliminärskatt för den totala avdragna skatten som har dragits. Avsluta med att klicka på Spara. De ingående värdena under Ingående lön kommer tas upp på arbetsgivardeklarationen för januari.

 

Inga_ende_lo_n.jpg 

 

Rekonstruera saldo

Om du ändrar den ingående flextiden eller komptiden för en anställd har du möjlighet att klicka på verktyget Rekonstruera saldo som du hittar uppe till höger. Det innebär att dina ändringar försvinner och istället visas den ursprungliga flex-/komptiden. Observera att du enbart kan rekonstruera dessa saldon om du ännu inte har sparat dina ändringar. När du klickat på den gröna spara-knappen kommer saldona istället att rekonstrueras till de antalet timmar som senast sparades.