Skapa arbetsgivardeklaration (AGI)

En del i varje månads lönekörning är att skapa och skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Genom arbetsgivardeklarationen redovisas arbetsgivaravgifter och den dragna preliminärskatten.

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregistrerad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Fortnox Lön är automatiskt förberett med de nya reglerna gällande Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från och med 2019.

 

Skapa arbetsgivardeklaration (AGI)

För att skapa arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) går du till Lönekörning - Arbetsgivardeklaration och klickar sedan på den orangea knappen Skapa ny som du hittar uppe i högra hörnet. Välj vilken period du vill skapa arbetsgivardeklarationen för och klicka sedan på knappen OK.

Skapa_arbgivdekl.jpg


Som du ser i listan hämtas värdena upp, den aktuella skatteperioden blir vitmarkerad och får status Skapad.

För att kontrollera de framräknade beloppen klickar du på raden för att se detaljerat underlag, eller skriver du ut ett skatteunderlag.

 

huvud_individ.jpg

Arbetsgivardeklarationen består av en Huvuduppgift och en Individuppgift.

Om allt stämmer så klickar du på knappen Utför - Automatisk inlämning av AGI-underlag till SKV. När underlaget är överfört till Skatteverket behöver behörig person logga in på Skatteverket.se för att signera deklarationen. En djuplänk till inlämnad deklaration hos Skatteverket hittar du i meddelandet om att deklarationen är inskickad, i länk-ikonen i listvyn eller under Automatisk Inlämning i detaljvyn.

Rapporteringen kan även göras via fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida eller manuellt om du skriver ut ditt underlag på papper för att sedan redovisas i Skatteverkets e-tjänst.

När AGI-underlaget är överfört till Skatteverket får skatteperioden status Inlämnad, klar för signering och blir grönmarkerad.

 

Listvy_arbgd.jpg

 

I filtret Ändrade kommer de arbetsgivardeklarationer som har ändrats efter de skapats att visas, vilket också innebär att de kommer ändra färg från grönt till gult.

För att kunna skicka in perioden på nytt med de nya förändringarna behöver du skapa om skatteperioden. Markera raden och välj knappen Återskapa. Skatteperioden ändrar nu status till Skapad.

 

Om det är något fel hamnar den skapade perioden i filtret Felaktig och raden blir rödmarkerad. På raden ser du en varningstriangel med information om felet.

 

medd.jpg

 

När du går in i detaljvyn så ser du vad som är i fältet Meddelande på den anställdes Individuppgift.

 

Individuppgift.jpg