Skapa arbetsgivardeklaration

En del i varje månads lönekörning är att skapa och skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Genom arbetsgivardeklarationen redovisas arbetsgivaravgifter och den dragna preliminärskatten. 

 

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregistrerad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå.

Fortnox Lön är automatiskt förberett med de nya reglerna gällande Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) från och med 2019.

Vill du läsa mer om hur du skapar arbetsgivardeklaration på individnivå i Fortnox, klicka här.

 

Skapa arbetsgivardeklaration

För att skapa arbetsgivardeklarationen går du till Lönekörning - Arbetsgivardeklaration och klickar sedan på den orangea knappen Skapa ny som du hittar uppe i högra hörnet. Välj vilken period du vill skapa arbetsgivardeklarationen för och klicka sedan på knappen OK. 

Sk_rmavbild_2015-11-16_kl._11.43.24.png


Som du ser i listan hämtas värdena upp, den aktuella skatteperioden blir grönmarkerad och får status "Skapad". 

För att kontrollera den framräknade arbetsgivaravgiften och skatten skriver du ut ett skatteunderlag. 

Om du har ställt in att du har Arbetsgivardeklaration på individnivå får du ut arbetsgivardeklarationen i en Huvuduppgift och i en Individuppgift.

Om allt stämmer skriver du antingen ut arbetsgivardeklarationen på papper eller så klickar du på knappen "Skapa ESKD-fil" för att du ska få en fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida. Rapporteringen kan även göras manuellt och du skriver då ut ditt underlag på papper.

Använder du Arbetsgivardeklaration på individnivå sker redovisningen genom att du skapar en AGI-fil i programmet som också laddas upp på Skatteverkets hemsida även här kan rapporteringen göras manuellt genom att skriva ut underlaget på papper.
 

 

1.png

 

Det finns även ett filter benämnt "ändrade". I detta filter kommer alla arbetsgivardeklarationer som har ändrats efter de har skapats att visas, vilket också innebär att de kommer ändra färg från grönt till gult.