Registrera schemabyte

Om en anställd ska byta arbetstidsschema klickar du på Register - Personal som du hittar uppe i högra hörnet. Gå in på den anställdas personkort och klicka sedan på fliken Anställning. Här kan du välja vilket schema den anställda ska byta till. Finns inte det schemat som den anställda ska byta till behöver du börja med att skapa schemat, klicka här för att få en guide på hur du går tillväga.


1.PNG 

 

Tillfälligt schemabyte
För att tillfälligt ändra schema på en person använder du dig av verktyget Schemabyte som du hittar uppe till höger i kalendariet. Ett nytt fönster visas med en lista över de scheman du skapat. Du väljer vilket schema du tillfälligt vill byta till och för vilken period. Därefter klickar du på Registrera.


2.PNG