Fortnox Användarstöd

Registrera schemabyte

Om en anställd ska byta arbetstidsschema klickar du på Register längst upp i högra hörnet. Välj Personal. Gå in på den anställdes personkort och klicka sedan på fliken Anställning.
Välj vilket schema den anställde ska byta till.
Finns inte ett schema som passar så måste du skapa ett nytt, här beskriver vi hur du gör: Skapa arbetstidsschema


1_Ansta_llning.jpg 

 

Tillfälligt schemabyte
För att tillfälligt ändra schema på en anställd använder du dig av verktyget Schemabyte som du hittar uppe till höger i Kalendariet. Ett nytt fönster visas med en lista över de scheman du skapat. Välj vilket schema du tillfälligt vill byta till och för vilken period. Därefter klickar du på Registrera.


2_schemabyte.jpg