Arbetsgång vid nytt semesterår

Ett semesterår kan antingen vara generellt, från 1 april till och med 31 mars, eller samma som kalenderåret,  från 1 januari till och med 31 december. Vid varje semesterårsslut gör du en semesterberedning för att räkna ut varje anställds semester. När du gjort beredningen uppdaterar du även uppgifterna till personalregistret för att de anställda ska få nya värden och tillgång till det nya årets semesterdagar. Om en anställd inte tagit ut årets dagar när du uppdaterar till personalregistret kommer de att flyttas från fältet "Betalda dagar" till "Sparade dagar".     

Kalenderår som semesterår (1 jan - 31 dec)

Börja med att skapa lönekörningen för januari. Gå sedan till fliken Semesterberedning, välj vilka anställda du vill skapa beredning för och ange sedan att du vill göra beredningen fram till och med den sista december. 

01.png


Klickar du på en anställd visas all information om underlaget för semesterberedningen, vilka inställningar som gällde när beredningen skapades och givetvis hur beredningen ser ut. Du har även möjlighet att markera de anställda i listan och skriva ut ett underlag genom att bocka för rutan underlag nere i högra hörnet och sedan klicka på knappen Utskrift. Gör eventuella ändringar och skriv sedan ut semesterskuldlistan som ett underlag till din bokföring. Det sista du gör är att markera alla anställda och sedan klicka på verktyget Uppdatera till personalregistret som du hittar uppe i högra hörnet. De anställdas personalkort uppdateras då med nya dagar och värden. 

 

Generellt semesterår (1 apr - 31 mars)

Börja med att skapa lönekörningen för april. Gå sedan till fliken Semesterberedning, välj vilka anställda du vill skapa beredning för och ange sedan att du vill göra beredningen fram till och med den sista mars.

02.png 

Klickar du på en anställd visas all information om underlaget för semesterberedningen, vilka inställningar som gällde när beredningen skapades och givetvis hur beredningen ser ut. Du har även möjlighet att markera de anställda i listan och skriva ut ett underlag genom att bocka för rutan underlag nere i högra hörnet och sedan klicka på knappen Utskrift. Gör eventuella ändringar och skriv sedan ut semesterskuldlistan som ett underlag till din bokföring. Det sista du gör är att markera alla anställda och sedan klicka på semesterårsavslut som du hittar nere i högra hörnet. De anställdas personalkort uppdateras då med nya dagar och värden. 

 

Läs mer om semesterberedningen här