Fortnox Användarstöd

Redigera behörighet för användare

Om du behöver redigera behörigheter för en användare klickar du på symbolen Redigera företag som du hittar längst ut till höger i studentlistan.

Ska_rmavbild_2019-06-25_kl._09.10.21.png

 

Du kommer då till vyn Administrera användare där du ser alla användare som finns upplagda i företaget. Klicka på programikonen vid den användare du vill redigera behörigheter för, t.ex. orderprogrammet i nedanstående bild. 

Ska_rmavbild_2019-06-25_kl._09.11.57.png

 

Du kommer då få upp en mindre ruta där du anger vad användaren ska kunna göra i programmet. Avsluta med att Spara

Ska_rmavbild_2019-06-25_kl._09.12.52.png