Redigera behörighet för användare

Om du behöver redigera behörigheter för en användare klickar du på symbolen Redigera företag som du hittar längst ut till höger i studentlistan.


1.png

 


Du kommer då till vyn Administrera användare där du ser alla användare som finns upplagda i företaget. Klicka på programikonen vid den användare du vill redigera behörigheter för, t.ex. orderprogrammet i nedanstående bild. 


Administrera_användare.PNG

 

Du kommer då få upp en mindre ruta där du anger vad användaren ska kunna göra i programmet. Avsluta med att spara. 


behörighet_för_order.PNG