Fortnox Användarstöd

Lägg till lärare

Är det fler lärare än du som ska ha tillgång till studenternas övningsföretag kan du enkelt lägga till fler utifrån studentlistan. 

Du markerar de företag lärarna ska komma åt och klickar sedan på knappen Lägg till lärare som du hittar längst ner till höger i vyn.

 

1.png

 


Du får då upp en lista på lärare och kan markera de som ska få tillgång till företagen du bockat för i studentlistan. Avsluta genom att klicka på Lägg till. När du gjort det kommer lärarna komma åt studenternas övningsföretag nästa gång de loggar in i Fortnox. l_gg_till_l_rare2.PNG

 

Om du skulle vilja lägga till en lärare som inte har någon licens till Fortnox Skolstöd behöver ni först beställa en till licens genom fortnox.se