Nyheter Februari 2016

Följ

Fortnox Bokföring

- Egen bokslutsserie
Det finns nu möjlighet att skapa sig en egen verifikationsserie som kan användas som bokslutsserie. Denna serie kommer att vara undantagen från låsning, när en bokföringsperiod eller ett räkenskapsår låses. Denna serie är då fristående och kommer att lämnas öppen för att genomföra nödvändiga bokslutstransaktioner, trots att den aktuella bokföringsperioden är låst. Detta för att uppnå Bokföringsnämndens rekommendation:

"5 kap. 3 § BFL I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras."

- Kvantitetsredovisning
I Fortnox Bokföring kan du bokföra en ytterligare dimension i form av kvantitetsredovisning. Kvantitetsredovisning består i möjligheten att redovisa antal i sin bokföring. Med hjälp av detta kan du i din bokföring redovisa sådant som exempel en förbrukning av något. Så som milersättning, elförbrukning, vattenförbrukning eller drivmedel för personbilar. Ett annat exempel skulle kunna vara att redovisa antalet anställda på till exempel ett internkonto.

Med hjälp av kvantitetsredovisning och detta sätt att antalsredovisa kan du på ett bättre sätt hantera nyckeltal för att analysera företagets siffror.

Kvantitetsredovisningen i Fortnox Bokföring finns på alla kontoklasser från 00- till 99-. (Kontoklass 0 och 9. Dessa kommer inte med i varken balansrapport eller resultatrapport.)

Kvantitet kan registreras på tre olika sätt:

* Manuellt på ett verifikat
* Leverantörsfaktura - via artikelregistrering
* Kundfaktura - via artikelkoppling på försäljningskontot


image__1_.png

 

Fortnox Fakturering

- Etiketter
På dina order, offerter och kundfakturor kan du skapa och lägga till etiketter för att märka dina offerter, ordrar och kundfakturor med speciell märkning. Användningsområdet för etiketter kan till exempel vara att särskilja att vissa offerter, ordrar eller kundfakturor hör ihop med kampanjer, försäljning i butik eller storkunder. Det ges också möjlighet att söka efter specifika etiketter via den utökade sökningen i Fortnox Fakturering.

Ex:

Ska-rmavbild_2016-01-13_kl._11.21.45.png

 

Andra saker som har förbättrats i Fortnox fakturering:

- Kommentarsikonen visas numera även i påminnelsevyn i programmet

- Ikon som visar att fakturan är slutbetald, visas numera under fakturanumret i huvudet på fakturan

- Det går nu att sortera husfakturor efter fakturadatum i vyn för husarbete. Det har tillkommit en egen kolumn för fakturadatum.

- Det finns nu en direkt knapp för att skicka sina påminnelser via Nox Finans i påminnelsevyn.

 

Fortnox Arkivplats

För att förenkla för användaren och minska risken för SPAM in i kundens inbox hanteras nu inkommande mail till Arkivplatsen på följande sätt:

  1. Mail med ny avsändare hamnar i en temporär inbox.

  2. Användaren blir notifierad i Fortnox om att det finns en ny avsändare som vill skicka in dokument till Arkivplatsen.

  3. Användaren kan välja att godkänna leverantören eller avvisa leverantören.

    1. Om användaren godkänner skall alla mail från leverantören framöver direkt hamna i Arkivplatsen

    2. De leverantörer användaren avvisar skall direkt raderas och aldrig visas för användaren

    3. Om användaren inte gör någon åtgärd i detta läge skall användaren bli notifierad varje gång användaren loggar in.

  4. Användaren skall manuellt kunna redigera listan med Godkända och Avvisade leverantörer

Arkivplats_-_Nya_insta_llningar.png

 

Fortnox Autogiro

- Skapa fil
När det gäller att skapa en fil på medgivanden, betalningsuppdrag i Fortnox Autogiro kommer nu det nu fungera så att allt som det går att skapa fil på skapas. Checkboxarna som fanns tidigare har tagits bort och det går inte att välja vad som ska eller inte ska skapas i filen. Det har tillkommit nya filter för det som går att skapas och det som inte går att skapa som man kan sortera på. 

1._Autogiro_-_Skapa_fil.png

- Import av filer
I importen av filer så har det nu optimerats för att kunna hantera större volymer av medgivanden, e-medgivanden och betalningsuppdrag som kan tänkas finnas i filerna som ska importeras. Det skapas nu upp ett jobb som körs i bakgrunden och som kommer generera en notis när den är genomförd.

- Sökning på Historikfliken
På historikfliken i Autogiro kan du nu också utföra sökningar i historiken utifrån ett betalnummer eller uppdragsnummer.

13._Autogiro_-_so_kning_pa__fliken_historik.png

 

Fortnox Lön

- Kalendarie

I kalendariet visas nu en varningstriangel på dagar där frånvaro är mer än schematiden.

Det går nu att lägga till en kommentar på en dag i Kalendariet.

Lo_n-3.11-Dag_i_kalendariet_med_kommentar.png

- Register
I registret för Tillägg och löneartstabell på fliken Löneuppgifter, vid egna fält,  ligger nu också egna variabler så som A01, A02 och så vidare för att man lättare ska se vilken variabel man ska använda när man korrigerar i en löneart.

I lönearter och koder har vi ändrat så förvald tabell kommer upp som förslag.

- Lönekörning
Om du som kund endast har löneprogrammet från Fortnox har du nu möjlighet att ta ut en SIE-fil för din lönekörning. Istället för att det för kunder med Fortnox Bokföring, står Bokför, så syns nu valet Skapa SIE-fil. Klickar du på den skapas det en SIE-fil för din lönekörning. 

Det dyker ett nytt meddelande om man försöker skapa en Extralöneperiod. En Extralöneperiod som skapas i inställningarna är alltid för alla anställda.

Semesterberedning

På semesterskuldlistan kommer nu underlag uppdelad på de olika arbetsgivaravgifterna.

- Personalregister
Det går nu att lägga till projekt i personalregistret på en anställd.

Lo_n-3.11-Projekt_pa__ansta_lld_i_personalregistret.png