Nyheter F3

Följ

Detta versionsdokument är en summering av alla ändringar som gjorts i och med den omfattande uppdateringen som vi valt att kalla för F3. 

Titta gärna på filmen där vi går igenom arbetssättet och den nya funktionaliteten i och med F3. Längre ner kan du läsa om de förändringar vi gjort för respektive program. 

 

 

Övergripande förändringar

Grafer och statistik i lobbyn

- Logotyp visas i lobbyn

- Kortkommandon

- Responsiv design, programmen anpassar sig efter skärmupplösning

- Ökad prestanda

- Drag and drop-funktionalitet för t.ex. bankfiler, fakturarader och logotyp

- Utökad sökfunktionalitet i listor

- Programmet minns urval i listor och du kan därmed bläddra mellan sökträffar, t.ex. mellan alla fakturor till en viss kund 

- Bättre feedback och mer hjälp i programmen (notiser i underkant och felmeddelanden som visas direkt kopplat till rätt fält istället för när man sparar)

- Autokomplettering i de flesta fält

- Utökat användarstöd som är kopplat till aktuell vy

- Användar-ID (tidigare kallat databasnummer) syns i samband med supportinloggningen 

- Redigerbara listor t.ex. artikellistan och kontoplanen

- Gratis adresshämtning genom organisationsnummer 

- Sökfunktion i inställningarna

- Detaljerad behandlingshistorik

- Går inte att ge en användare tillgång till ett program utan att samtidigt även tilldela behörighet för programmet 

- Osparade formulär i de olika vyerna vilket innebär att du kan påbörja t.ex. en faktura och sedan gå vidare utan att spara. När du klickar på Skapa ny kommer den påbörjade registreringen att ligga kvar och du kommer kunna slutföra fakturan. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att informationen ska gå förlorad 

 

Förändringar i Fortnox Bokföring

- Möjlighet att radera räkenskapsår

- Möjlighet att periodisera framåt i tiden

- Kan föra över ingående balanser i samband med skapandet av nytt räkenskapsår

- Möjlighet att välja vilka betalningar som ska bokföras

- Kan bokföra flera bankfiler samtidigt

- Kan ta bort en hel bankfil samtidigt

- Massbearbetning i kontoplanen

- Förbättrad SIE-export med fler urval och kontroller

- Förbättrad SIE-import med stöd för alla filer

- Möjlighet att kommentera bokföringstransaktioner vid kontoavstämning 

- PDF-fakturor på originalfakturan bifogas med e-fakturan

- Tolkning av fler fält via fakturatolkningen (15 st. istället för 9 st.)

- Utökad funktionalitet för fakturatolkningen genom postalt fakturaflöde via Bankgirocentralen

- Alla betalningar görs under menyvalet Utbetalningar (tidigare Manuella utbetalningar, Återrapportera utbetalningar)

- Möjlighet att aktivera automatisk momskontering där momsbeloppet föreslås utifrån fakturans totalbelopp

- Möjlighet att kopiera leverantörsfaktura

- Möjlighet att specificera fakturaavgift och fraktavgift på leverantörsfakturor

- Möjlighet att byta verifikationsserie på en ändringsverifikation

- Möjlighet att kopiera konto

- Enklare att koppla dokument

- Möjlighet att koppla bild till dagskassa

- Möjlighet att ange projekt för kassadiff. i dagskassemall

- Möjlighet att kontera ingående moms på uttag i dagskassemall

- Möjlighet att kommentera samtliga poster i funktionen Stäm av konto

  

Du hittar samtliga hjälpavsnitt för bokföringsprogrammet här

 

Förändringar i Fortnox Fakturering samt Fortnox Order

- Kan förhandsgranska en faktura för internt bruk utan att den markeras som skickad till kund

- Möjlighet att kopiera artiklar

- Möjlighet att periodisera kreditfakturor

- Markering av husfakturor i fakturalistan

- Möjlighet att bokföra nollfakturor

- Beloppet "Att betala" fylls i automatiskt vid inbetalning på husfakturor

- Möjlighet att mejla fakturor till en annan adress än den i kundregistret

- Möjlighet att välja vilka betalningar som ska bokföras

- Kan bokföra flera bankfiler samtidigt

- Kan ta bort en hel bankfil samtidigt

- I kundregistret finns en egen flik för de affärshändelser som skapats för varje kund

- Möjlighet att skicka e-fakturor till privatpersoner

- PDF-fakturor på originalfakturan bifogas med e-fakturan

 - Enklare att koppla dokument

- Möjlighet att koppla bild till artikel

- Möjlighet att markera offer och order som ej klar

- Leveransdatum tillagt på offert

- Möjlighet att skicka flera offert/order/fakturor samtidigt oberoende av leveranssätt

- Möjlighet att förhandsgranska offert och order

- Utökad information om när och hur en affärshändelse skickats 

- Möjlighet att ändra prislista på offert/order/faktura

 

Du hittar samtliga hjälpavsnitt för faktureringsprogrammet här och för orderprogrammet här

 

Förändringar i Fortnox Arkivplats

- Massbearbetning av filer i arkivplatsen

- Förhandsgranskning av bilder och filer i arkivplatsen

- Möjlighet att flytta dokument i Fortnox Arkivplats

- Papperskorgen har flyttats till egen flik

- Kopplade dokument är samlade på samma ställe

 

Du hittar samtliga hjälpavsnitt för arkivplatsen här.

 

Förändringar i Fortnox Klienthanterare

- Möjlighet att redigera klient utifrån klientlistan

- Enklare hantering när en konsult slutar. När man raderar en användare som använt klienthanteraren kommer konsulten försvinna som användare i byrådatabasen samtidigt som alla klientkopplingar tas bort.

- Möjlighet att filtrera klientlistan för att på så sätt kunna dölja klienter vid exempelvis kundbesök

- Möjlighet att koppla en märkning till sina klienter, t.ex. genom att sätta märkningen Förening på de klienter som är föreningar

- Utökad sökmöjlighet på användare och märkning i klientlistan

- Ny flik för aktivering av ny klient

- Notis när ny klient kan aktiveras

- Första användaren som aktiverar en klient blir systemadministratör hos klienten 

- Utökad information i klientlistan, t.ex. klientens organisationsnummer

 

Du hittar samtliga hjälpavsnitt för klienthanteraren här

 

Förändringar i Fortnox Lön

- Personalkortet har förändrat utseende och är uppdelat i flikar för tydligare överblick

- Ingående saldo som tidigare var ett eget register är nu en egen flik på varje anställds personalkort

- Inställningarna är uppdelade i olika block för att snabbare hitta det du söker, t.ex. är det ett block för ersättningar och ett annat för skatt och arbetsgivaravgifter

- Fliken "Fora" visas enbart om du i inställningarna angett att ni är Foratecknade

- "Varugrupper" heter numera "Utlägg"

- I kalendariet kommer du nu till ett listläge där du klickar på den anställda för att komma till kalendern där du registrerar eventuella schemaavvikelser 

- I kalendariet har du nu möjlighet att justera vad som ska visas på varje dag. Du kan t.ex. välja om du vill att antal schematimmar eller frånvarotimmar ska visas

- Under fliken Lönekörning - Löneberedning skapar du och skriver ut lönebeskeden på samma ställe som du skapar utbetalningslista/bankfil (tidigare gjordes detta på tre olika ställen)

- Du kan nu lägga till en anställd efter att löneperioden har skapats

- Det går nu att skapa tomma lönebesked vilket kan vara användbart om du har timanställda och vill registrera de arbetade timmarna direkt på lönebeskeden

- Semesterberedningen är uppdelad i olika block för att det ska bli tydligare att se den beräknade semestern, vilket underlag beredningen är gjord på samt vilka inställningar som gällde vid beredningstillfället


Du hittar samtliga hjälpavsnitt för löneprogrammet här.

 

Förändringar i Fortnox Anläggningsregister

- Möjlighet att koppla tillgång till kostnadsställe och/eller projekt

- Avskrivningsplan visas på ett tydligt sätt i tillgångskortet och går att justera mellan att visa avskrivningar per månad eller per år 

- Utökad historik där t.ex. byte av anläggningstyp visas

- Det går enbart att justera anskaffningsvärde när en tillgång har status "Ej påbörjade"

- Du kan lägga upp en tillgång med anskaffningsdatum utanför aktuellt räkenskapsår, enbart ett varningsmeddelande visas

- Avskrivningsstart kan enbart vara den 1:a varje månad

- Möjlighet att manuellt ange ingående balans för ackumulerade avskrivningar

- Nytt fält för anteckningar, möjlighet att lägga till egna fält på tillgångskortet borttagen

- Behörigheterna är förenklade och består nu enbart av tre nivåer (Läs-åtkomst, Lägga till och redigera samt Utföra bokföringstransaktioner)

- Färre antal kolumner under fliken Avskrivning för att få bättre överblick

- Färgkod på tillgång borttagen 

- Kopplade bilder kan visas ifrån tillgångslistan

- Enbart tillgångar som har status "Ej påbörjade" går att radera, de som har skrivits av får istället makuleras

- Status för "Makulerade" tillagd i tillgångslistan


Du hittar samtliga hjälpavsnitt för anläggningsregistret här.