Nyheter våren 2014

Följ

Denna uppdatering är en fortsättning på den omfattande uppdateringen som inleddes hösten 2013. För att få information om de generella uppdateringar som gjordes då och detaljerad information om vad den versionen innehöll klicka här.  

De program som flyttades över till vår nya tekniska plattform förra gången var Fortnox Fakturering och Fortnox Order. Denna version innefattar programmen Fortnox Bokföring och Fortnox Arkivplats. Anledningen till att vi valt att inte uppdatera hela vårt programutbud samtidigt är för att säkerställa en hög kvalité och god servicenivå.

 

Fortnox Bokföring och Fortnox Arkivplats 
För att läsa om hur du arbetar i de uppdaterade programmen har vi lagt upp ett flertal avsnitt om de olika delarna i programmen. Du hittar samtliga hjälpavsnitt för respektive program här:

Fortnox Bokföring

Fortnox Arkivplats

 

Ny funktionalitet och förbättringar
I och med uppdateringen har vi valt att både förbättra och lägga till flera funktioner som kommer underlätta ditt arbete i programmen. Här är en lista över dessa: 


- Möjlighet att radera räkenskapsår

- Förbättrad SIE-export med fler urval och kontroller

- Förbättrad SIE-import med stöd för alla filer

- Möjlighet att periodisera kreditfakturor

- Möjlighet att periodisera framåt i tiden

- Utökad sökning i ett flertal vyer

- Möjlighet att kommentera bokföringstransaktioner vid kontoavstämning 

- Drag and drop-funktion för bankfiler, SIE-filer, bilder, verifikationsrader och fakturarader

- Möjlighet att skicka e-fakturor till privatpersoner

- PDF-fakturor på originalfakturan bifogas med e-fakturan

- Utökad funktionalitet för fakturatolkningen genom postalt fakturaflöde via Bankgirocentralen

- Tolkning av fler fält via fakturatolkningen (15 st. istället för 9 st.)

- Möjlighet att radera allt innehåll i en betalfil samtidigt

- Möjlighet att bokföra betalning för flera dagar samtidigt

- Alla betalningar görs under menyvalet Utbetalningar (tidigare "Manuella utbetalningar", "Återrapportera utbetalningar")

- Möjlighet att aktivera automatisk momskontering där momsbeloppet föreslås utifrån fakturans totalbelopp

- Möjlighet att kopiera leverantörsfaktura

- Möjlighet att specificera fakturaavgift och fraktavgift på leverantörsfakturor

- Massbearbetning av filer i arkivplatsen

- Förhandsgranskning av bilder och filer i arkivplatsen

- Möjlighet att byta verifikationsserie på en ändringsverifikation

- Möjlighet att kopiera konto

- Enklare att koppla dokument

- Möjlighet att koppla bild till dagskassa

- Möjlighet att ange projekt för kassadiff. i dagskassemall

- Möjlighet att koppla bild till artikel

- Möjlighet att kontera ingående moms på uttag i dagskassemall

- Möjlighet att flytta dokument i Fortnox Arkivplats

- Möjlighet att kommentera samtliga poster i funktionen Stäm av konto