Nyheter november 2015

Följ

Fortnox Anläggningsregister

- Tidigare visades avskrivningsplanen på varje tillgång i kalenderår, nu är detta ändrat i anläggningsregister till att istället följa företagets räkenskapsår.

- Det finns nu en ny rapport att ta ut i anläggningsregister. Rapporten "Utförda avskrivningar" sammanfattar vad som skrivits av vid ett visst avskrivningstillfälle och visar även det bokförda värdet vid den aktuella tidpunkten.

Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._14.34.38.png 

 

Fortnox Bokföring

-Alfanumeriska projektnummer
Det går nu att ha alfanumeriska projektnummer i sin bokföring. Detta innebär att projektnummer kan vara upp till 20 tecken långt och att det även kan innehålla små och stora bokstäver samt vissa specialtecken (ex: -+_). Projektnummerserien fortsätter dock att fungera så som det fungerade tidigare. Det vill säga att genereringen av nya projektnummer enligt nummerserie kommer att skapa nästa numeriska värde. 

Giltiga tecken: a-zåäöA-ZÅÄÖ0-9/-_+
Ogiltiga tecken: Alla andra

 - Nytt filter i leverantörsfakturalistan
Det har tillkommit ett nytt filter i leverantörsfakturalistan som heter "Att hantera". Detta filter samlar alla fakturor som kräver någon form av hantering och ger ett översiktligt filter för att se till att alla fakturor blir slutbetalda eller makulerade.

 

Sk_rmavbild_2015-11-24_kl._14.32.31.png

 

Fortnox Fakturering

- För att ge en bättre förståelse av vad som händer med en vald selektering, har prestandan förbättrats och dessa funktioner kommer nu att köas vid massbearbetning av ett större antal dokument:

  • Skapa order av offert
  • Skapa faktura av order
  • Skapa avtalsfaktura av avtal

- Nu är husarbete samt husarbetestyp tillagt i tabbordningen.

- Det går inte längre att ange ett negativt antal på en husfaktura, i och med att Skatteverket inte hanterar fakturor med negativa antal.

- Vid massutskrift av fakturor så har prestandan förbättrats för att underlätta utskriftsjobb av många fakturor.

 

Fortnox Lön

- Det finns nu möjlighet att ställa in och skapa egna lönearter i Fortnox Lön. Med hjälp av denna funktion kan man nu se till att få rätt lönearter som beräknar enligt det kollektivavtal eller de lokala reglerna som gäller för ens företag. Vill du läsa mer om öppna lönearter, klicka här

- Det går nu att maila kontrolluppgifter till de anställda ifrån Fortnox Lön.

- Det finns nu lönearter för att registrera utgående moms för brutto och nettoavdrag i Fortnox Lön. Lönearter 92 och 920.

 

Följande saker har förbättrats i Fortnox Lön

- Kalendariet

- Register

  • Får varning om kostnadsställe är inaktivt.

  • Har man valt sammalöneregeln i inställningarna ligger denna default på den anställda.

- Semesterberedning

  • Man får bara med semesterberedning som är “vita” i semesterskuldlistan

- Rapporter

- Lönekörning

  • När man använder avrapportera och en del inte gjort det får man upp en lista över alla som inte avrapporterat när man skapar lönekörningen.

  • inaktiv personal som inte haft lön under året finns inte med i listan över anställda i listvyn.

  • Texten om F-skatt ändrad till “Godkänd för F-skatt.

- Inställningar

- Övrigt

  • PAXml-import, tidkoder och anställningsID ändrade.

Följande har rättats i Fortnox Lön:

- Gick ej att ändra utläggstyp på inne på lönebeskedet.

- Fick meddelande om kostnadsställe trots att man inte använde det.

- Attestlistan summerar rätt.