Nyheter oktober 2015

Följ

Den största uppdatering i och med denna version är att du numera finner Autogiro i nytt utseende och nytt utförande i Fortnox. 

Autogiro

Om du har återkommande fakturering till dina kunder, till exempel abonnemangs- eller hyresfakturor så kan du förenkla din hantering av återkommande fakturering till dina kunder via Fortnox Autogiro. Arbetar du med Autogiro i Fortnox ser banken till att pengarna landar på ditt konto på förfallodagen.

Licensen kostar 99:-/månaden för första användaren och 59:-/månad per ytterligare användare som du lägger till.

I inställningarna för Autogiro kan du hantera nummerserien för dina betalarnummer, förfallodag och om det ska skapas kontantfaktura automatiskt från betalningsuppdrag. Du kan även skapa och lägga upp egna färdiga betalningsplaner som kan förenkla och sparar tid då du skapar egna betalningsuppdrag på dina medgivanden.

Autogiro är numera kopplat direkt till ditt kundregister i Fortnox och du kan skapa nya kunder via e-medgivanden som då läggs upp i ditt kundregister samt att kunder kopplas automatiskt mot redan befintliga kunder. Du får med dig redan befintlig information på dina kunder från kundregistret då du skapar nya medgivanden och kan koppla kunder till dina medgivanden.

Du får via listan över alla dina medgivanden en bättre kontroll och sammanfattning via olika statusfilter och färger samt om de har aktiva betalningsuppdrag eller ej.

För att skapa en fil som innehåller dina medgivanden eller betalningsuppdrag görs detta från en gemensam flik i programmet och du får en bra översikt över vad som kommer att kunna skapas och skickas i en fil till din internetbank. Har du dessutom Handelsbanken eller Danske Bank kan dina filer överföras automatiskt till banken.

Att läsa in en fil är numera lättare och mer överskådligt än tidigare. Du får allt samlat på samma ställe och kan välja att läsa in fler filer åt gången istället för en och en. Tydliga sammanfattningar kommer i samband med  att du läser in en fil i programmet. 

Möjligheten till sökning är förbättrad och ger dig möjlighet att söka på  betalarnummer, namn och org-/personnummer. Du kan även söka på kopplade kunder via den utökade sökningen. Utöver detta kan du även söka bland enbart dina betalningsuppdrag samt sortera din medgivandelista i olika filter för att enklare få en översikt.

På fliken historik samlas och loggas allt som sker och gjorts i Autogiro. Härifrån sparas även alla filer du skapar i programmet och skickar till din bank, samt alla filer du läst in för återrapportering ner och kan laddas ner igen. Du har nu mer koll på dina filer och har alltid möjlighet att få ner dom igen om något skulle ha gått fel eller du behöver dem i felsökningssyfte.

Fliken_historik.png


För att läsa mer om Autogiro, klicka här


Fler funktioner att hantera i Fortnox via din mobiltelefon

Genom att öppna upp din webbläsare och logga in i Fortnox som vanligt på din mobiltelefon kommer du nu att kunna hantera fler funktioner än tidigare.

- Lägga till och hantera konteringsrader på en leverantörsfaktutra
Via din mobil kan du nu redigera konteringsrader, lägga till nya och även radera redan existerande på en leverantörsfaktura. Det går inte att ändra, radera eller lägga till nya konteringsrader på en leverantörsfaktura som redan är bokförd. Du kommer inte åt denna funktion via din mobil om du arbetar med kontantmetoden som din bokföringsmetod, då kommer du endast att se dina leverantörsfakturor i mobilen och klicka dig in på dem för att kontrollera rader.
Genom att gå till leverantörsfakturor via din mobil och använda de olika filter i urvalet kan du lätt se de leverantörsfakturor som ej är bokförda. Väl inne på den aktuella leverantörsfakturan kommer du att ha "lägg till rad" längst ner.

7._Levfaktura_med_l_gg_till_rad_markerat.png

Vill du läsa mer om att lägga till och hantera konteringsrader på en leverantörsfaktura i din mobil, klicka här.

-  Attestera verifikationer
Om du arbetar med bokföringsattest och har verifikationer som inväntar attest kan du logga in via din mobiltelefon för att attestera dessa. Själva startsidan i din mobiltelefon visar en notis om att det finns verifikationer att attestera. Dessa är klickbara och leder dig vidare till verifikationerna där du enkelt kan attestera dem genom att klicka dig in på aktuell verifikation. 

7._Attestera_ver.png

Vill du läsa mer om att attestera verifikation via din mobiltelefon, klicka här.

- Registrera dagskassa
Du kan nu registrera din dagskassa i mobiltelefonen. Via mobiltelefonen kommer du se de dagskassor som du har skapat i fullversionen av Fortnox och kan enkelt välja, registrera och bokföra dem. Du kan via denna funktion även ta en bild med kameran eller välja en bild från mobiltelefonen och ladda upp den tillsammans, eller enbart ta en bild eller bifoga en redan befintlig och endast ladda upp den för att använda den vid senare tillfälle, utan att registrera din dagskassa. Om du bokför din dagskassa så skapas det en verifikation som du direkt kan se bland dina verifikationer i mobiltelefonen. 

9._Bokf_ra_dagskassa_endast_ladda_upp_bild.png

Vill du läsa mer om hur du kan registrera en dagskassa i mobiltelefonen, klicka här.

PAXml export

I Fortnox lön har du numera möjlighet att exportera ut en PAXml fil som innehåller information om dina anställda. En av tankarna med PAXml är att sändande program ska kunna leverera sina uppgifter antingen som händelser eller direkt mot de lönearter som mottagande löneprogram använder. Händelsekoderna är definierade i en PAXml-standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester. Med denna metod behöver försystemet inte ha någon kunskap om hur lönen hanteras. 

Sk_rmavbild_2015-09-10_kl._11.33.59.png


För att läsa mer om PAXml export klicka här.

 

Ytterligare förändringar i programmet i och med denna version:

Fortnox Fakturering
Följande har förändrats och förbättrats i programmet:

Nu köas för stora inbetalningsfiler och generar en notis när de är klara. 

Skapandet av många avtal i avtalsfaktureringen är optimerat och köas om de är många avtal som ska skapas på samma gång.

Fakturalistan är optimerad till att visas snabbare, även om den innehåller många fakturor.

Att skicka många fakturor på samma gång är optimerat och kommer nu ske med större snabbhet och säkerhet.

Fortnox Lön
Följande har förändrats och förbättrats i programmet:

- Kalendarie

Fliken visa lönebesked: När man klickar sig in på ett lönebesked ska man kunna pila sig till nästa lönebesked utan att behöva gå ut i listläget.

När man registrerar frånvaro, närvaro eller övrigt i kalendariet, bockar i "skapa fler" och sedan entrar sig till "OK" så sparas registreringen (korrekt). Kan man nu göra via enter/shift.

Registrera tex Fackavgift i Kalendariet som har en formel som är beroende av värden från Lönebeskedet, så sker en preliminär beräkning på förhandsgranskning nu.

När man registrerar Övrigt i kalendariet så finns nu en hjälptext om man håller “handen” (markören) över den valda lönearten.

Filter på alla/aktiva/inaktiva i kalendarie-listvyn.

- Register

Kan inte längre göra några ändringar i arbetstidsschema som är används eller har använts på en anställd. För att undvika att det blir fel i beräkningar.

När man har Handelsavtalet så är det procentregeln som gäller, nu kan man inte göra fel på personalkortet och välja sammalöneregeln.

Om kostnadsställe är inaktiverat finns inte rutan så man kan välja det i personalregistret

- Semesterberedning

Upplysning om man tagit ut för många semesterdagar på innevarande år.

- Rapporter

På utskriften vill många ha med en extra kolumn med konto på varje rad.

När man tar ut en personallista från personalregistret så blir listan enligt den sortering man har i listan.

- Lönekörning

När man ska skicka lönebesked via mail och det inte finns mailadress får man meddelande och de ändrar inte status.

Skapa lönebeskeds-dialog förbättrad, nu är det två flikar istället.

Får meddelande om man försöker skapa en arbetsgivardeklaration i period utan lönekörning.

Om man gjort ändringar i lönekörning på en period arbetsgivardeklarataion är skapad för blir den perioden gul nästa gång man skapar/återskapar en period, så man lätt ser att man måste skapa om den också.

Meddelande om engångsskatt på anställd med Skatteavdrag "Studerande utan skatteavdrag" bortplockat.

- Inställningar

Information vid epostformat

Variabler vid avtalen, underlättar när man kan göra ändringar i lönearterna

- Övrigt

“Gubbikonen” historik finns nu i listlägen på arbetstidsscheam, lönebesked, arbetsgivardeklaration, bokföringsunderlag, semesterberedning, fora och kontrolluppgifter.

Arbetsgivardeklaration där företaget har regionalt företagsstöd, det är sedan 1 augusti 10% rabatt på arbetsgivaravifterna för alla anställda.

Man behöver inte längre uppdatera sidan för att lönestatistiksrapporten ska ändras efter vissa justeringar.

Avvikelser från tid som ej blivit avlevererade inom rätt löneperiod kommer nu med på nästkommande lön.