Nyheter augusti 2015

Följ

Import av tillgångs-, artikel-, kund- och leverantörsregister

Den största nyheten i denna version är möjligheten att på egen hand importera register i Fortnox. Det kan vara register hämtade från ett annat program du använt tidigare eller ett excelregister du fört vid sidan om som du vill komplettera redan befintliga register med. Det går nu att på egen hand importera ett tillgångsregister till Anläggningsregister, kundregister, artikelregister och leverantörsregister till Fortnox Fakturering. Med den nya importfunktionen kan man välja om man vill endast importera nya poster eller om man vill importera nya poster och uppdatera redan befintliga. 

 

Sk_rmavbild_2015-08-25_kl._14.27.52.png

 

Läs mer om hur du importerar anläggningstillgångar här.

Läs mer om hur du importerar artikelregister här.

Läs mer om hur du importerar kundregister här.

Läs mer om hur du importerar leverantörsregister här.

 

Automatisk koppling till Handelsbanken

Är du kund till Handelsbanken kan du använda dig av den automatiska filöverföringen för att få över dina utbetalningsfiler till banken. Du behöver alltså inte spara ner filen på din dator och sedan ladda upp den på din internetbank utan filen skickas direkt när du klickar på knappen skicka LB-fil under menyvalet leverantörsfakturor. Du kan också automatiskt få återrapportering på utbetalningar som matchas mot leverantörsfakturor samt ta emot inbetalningar som matchas mot kundfakturor. Du kan också med denna koppling till Handelsbanken ha möjlighet att skicka LB-filer som innehåller utbetalningar i utländsk valuta samt även få återrapportering på dessa. Nytt i och med denna utökade koppling är också att det går att skicka autogirofiler och löneutbetalningsfiler automatiskt.

För att detta ska fungera måste du göra en anmälan till Handelsbanken om tjänsten utökat kontoutdrag. Det är det utökade kontoutdraget som kommer att hämtas från banken och utifrån detta kommer utbetalningar och inbetalningar att matchas. I och med denna koppling mot banken får du som kund en bättre återkoppling från banken vilket ger dig större kontroll om till exempel någon fil inte har godkänts av banken samt direktlänkar från notiser som bland annat guidar dig vidare i programmet. 

Mer information om den automatiska kopplingen till Handelsbanken hittar du här.

 

Hantera fakturor som kräver åtgärd i Nox Finans

I vissa fall kan de fakturor som du skickat via Nox Finans kräva hantering av dig. Det kan till exempel uppstå när din kund saknar organisationsnummer eller har en felaktig adress. Under fliken Nox Finans - Öppna fakturor hittar du de fakturor som har status "Pausade, åtgärd krävs". Genom att hålla markören över varningstriangeln längst ut till höger på fakturaraden får du nu fram information om vad som behöver göras innan fakturan kan gå vidare i hanteringen hos Nox Finans. De åtgärder som du som kund nu kan lösa på egen hand är när organisationsnummer/personnummer saknas på en kund, när det finns en felaktig adress på fakturan samt att du har möjlighet att välja hur fakturan ska hanteras i framtiden om kunden ifråga till exempel har bestridit fakturan.

För att veta hur du går tillväga för att korrigera detta på dina fakturor på egen hand kan du läsa mer om det här.

 

Bokföringsattest

För redovisningsbyråer som använder bokföringsattest har det nu lagts till ett ytterligare steg i arbetsflödet. När en ny verifikation skapas och bokförs sätts den som "Ej klar". För att verifikationen ska kunna attesteras av klienten måste den först klarmarkeras av redovisningskonsulten. Detta kan man göra direkt i verifikationslistan eller inne på själva verifikationen. I och med denna förändring finns det nu också ytterligare filter i verifikationslistan när funktionen Bokföringsattest används.

2.BFA-Nya_filter_i_verifikationslistan.png

Mer information om Bokföringsattest hittar du här.

 

Fortnox Bokföring

Följande har förändrats i och denna version:

* I leverantörsfakturalistan när du går till återställ betalfil så listas dessa numera efter den som skapades senast och därefter följer de i datumordning.

* Valen och inställningarna i Bankinställningar har förbättrats i och med kopplingen till Handelsbanken.