Nyheter våren 2015

Följ

Attest av leverantörsfakturor 
Den största nyheten i och med denna uppdatering är att vi nu erbjuder en omfattande attestfunktionalitet för leverantörsfakturor. Genom Fortnox Leverantörsfakturaattest kan du nämligen skapa egna attestflöden som automatiskt kopplas samman med de fakturor du skapar från en viss leverantör eller med en specifik referens. 

Användarna i attestflödet kommer att få notiser i programmet när de har en ny faktura som ska attesteras. Notiserna kan även skickas ut via e-post eller som sms. När det är dags att attestera kan det antingen göras via datorn eller direkt i mobilen. Skulle en användare glömma att attestera kan även en påminnelsenotis skickas ut efter ett antal dagars utebliven attest. 

Genom Fortnox Leverantörsfakturaattest minskar ni alltså risken att betala bluffakturor samtidigt som ni får en ökad kontroll över var i attestflödet de olika fakturorna befinner sig. Du hittar samtliga hjälptexter för hur du kommer igång och arbetar med den nya leverantörsfakturaattesten här.  


Attest av verifikationer
Förutom den förbättrade attestfunktionaliteten vad gäller leverantörsfakturor har vi även utökat läslicensen för Fortnox Bokföring så att den även innefattar attest av verifikationer. Licensen heter numera Fortnox Bokföring - Attest & Läs och är ett tilläggsprogram till Fortnox Bokföring.

Genom denna licens kan du  som användare se de verifikationer och leverantörsfakturor som skapats i Fortnox. Du kan även skriva ut rapporter och bokföringsattestera verifikationer. Att attestera verifikationer används framförallt när du som företagare anlitar samma redovisningsbyrå som revisionsbyrå, ett så kallat kombiuppdrag. Det innebär nämligen att du bör attestera de verifikationer som byrån skapat. Du hittar samtliga hjälptexter för hur du arbetar i Fortnox Bokföring - Attest & Läs här

 

Skicka in bilder med mobilen 
I Fortnox program har du möjlighet att koppla samman bilder på t.ex. kvitton med de verifikationer du skapat i programmet. Nu har vi gjort uppladdningen av bilder ännu smidigare, du kan nämligen logga in i Fortnox på din mobil och klicka på t.ex. Verifikation, se bild nedan. Då öppnas kameran i din mobil och så fort bilden är tagen kommer den att finnas i fullversionen av ditt Fortnoxprogram.

Tar du bilden efter att du klickat på Verifikation innebär det alltså att du kommer att kunna koppla bilden till en verifikation som du skapar i bokföringsprogrammet. På samma sätt kan du koppla bilder till leverantörsfakturor och dagskassor. Använder du Fortnox Arkivplats kommer du även kunna ta bilder som hamnar i de mappar du har i din arkivplats.  


bild2.png
 

 

Förutom de nya program och funktioner som nämnts ovan har vi även gjort vissa ändringar i det redan befintliga programutbudet. Ändringarna är uppdelade per program nedan.

 

Fortnox API
Följande förändring har gjorts i Fortnox API:

- När du hämtar ut information om en artikel kommer du numera få med dig artikelns försäljningspris enligt standardprislistan direkt. 

 

Fortnox Anläggningsregister
Följande förändringar har gjorts i anläggningsregistret:  

- I den notis som visas när du utfört avskrivningar kommer du numera få en länk till den verifikation som skapats i bokföringsprogrammet.  

- Under fliken avskrivningar kommer du alltid att få en summering av hur många tillgångar som är markerade samt hur stort avskrivningsbelopp de markerade tillgångarna motsvarar.  

- Det går nu att makulera en tillgång som är helt avskriven. Vill du istället radera en tillgång med status "Helt avskriven" förutsätter det att du inte har utfört några avskrivningar i Fortnox. Det går nämligen inte att ta bort en tillgång som är kopplad till verifikationer i bokföringsprogrammet.   

- Filterknapparna för status "Utrangerade" och "Sålda" har nu en grå färg istället för grön. Det innebär att enbart de helt avskrivna tillgångarna kommer att vara gröna i tillgångslistan. 

- Det går nu att utföra 1000 avskrivningar samtidigt.  

- Om du klickat dig in på en verifikation från anläggningsregistret och sedan avbryter kommer du numera att komma tillbaka till den vy i anläggningsregistret som du kom ifrån.  

- Raderna under fliken Avskrivningar har komprimerats för att fler tillgångar ska få plats på samma sida.

 

Fortnox Bokföring 
Följande förändring har gjorts i bokföringsprogrammet:

- Du kommer numera att kunna skicka dina betalfiler med automatik till Danske Bank. Du slipper alltså att ladda ner betalfilen på din dator för att sedan ladda upp den på din internetbank. Du kan även få återrapporteringsfilen skickad med automatik från banken direkt till fliken Utbetalningar i Fortnox. 

 

Fortnox Fakturering
Följande förändringar har gjorts i faktureringsprogrammet: 

- Du kommer numera att kunna få dina återrapporteringsfiler från Danske Bank skickade med automatik till fliken Inbetalningar i Fortnox. Det innebär att du slipper ladda ner filen med de inbetalningar som gjorts från din internetbank för att sedan ladda upp den i Fortnox.  

- I och med Skatteverkets förändringar angående rot- och rutarbeten kommer du numera även kunna ange typ av husarbete samt antal arbetade timmar som ska redovisas till Skatteverket på de fakturor där husavdrag ska göras.