Nyheter hösten 2014

Följ

Denna uppdatering är en fortsättning på den omfattande uppdateringen som inleddes hösten 2013. För att få information om de generella uppdateringar som gjordes då och detaljerad information om vad den versionen innehöll klicka här. Du kan även kolla igenom denna introduktionsfilm som ger en övergripande bild över de uppdaterade programmen.

I denna versionen har vi uppdaterat Fortnox Lön och Fortnox Anläggningsregister till vår nya programversion som vi kallar för F3. Vi har även gjort det möjligt att byta programspråk till engelska samt lagt in stöd för Nordeas nya filformat, mer information hittar du längre ned i texten. En nyhet är att vi erbjuder fakturaservice genom Nox Finans till ett antal pilotkunder, läs mer om Nox Finans här


Fortnox Anläggningsregister och Fortnox Lön
För att läsa om hur du arbetar i de uppdaterade programmen har vi lagt upp ett flertal avsnitt om de olika delarna i programmen. Du hittar samtliga hjälpavsnitt för respektive program här:


Fortnox Anläggningsregister

Fortnox Lön 



Ny funktionalitet och förändringar
I och med uppdateringen har vi valt att både förbättra och lägga till flera funktioner som kommer underlätta ditt arbete i programmen. Nedan är en lista över dessa.

Anläggningsregister:

- Möjlighet att koppla tillgång till kostnadsställe och/eller projekt

- Avskrivningsplan visas på ett tydligt sätt i tillgångskortet och går att justera mellan att visa avskrivningar per månad eller per år 

- Utökad historik där t.ex. byte av anläggningstyp visas

- Det går enbart att justera anskaffningsvärde när en tillgång har status "Ej påbörjade"

- Du kan lägga upp en tillgång med anskaffningsdatum utanför aktuellt räkenskapsår, enbart ett varningsmeddelande visas

- Avskrivningsstart kan enbart vara den 1:a varje månad

- Möjlighet att manuellt ange ingående balans för ackumulerade avskrivningar

- Nytt fält för anteckningar, möjlighet att lägga till egna fält på tillgångskortet borttagen

- Behörigheterna är förenklade och består nu enbart av tre nivåer (Läs-åtkomst, Lägga till och redigera samt Utföra bokföringstransaktioner)

- Färre antal kolumner under fliken Avskrivning för att få bättre överblick

- Färgkod på tillgång borttagen 

- Kopplade bilder kan visas ifrån tillgångslistan

- Enbart tillgångar som har status "Ej påbörjade" går att radera, de som har skrivits av får istället makuleras

- Status för "Makulerade" tillagd i tillgångslistan

 

Lön:

- Personalkortet har förändrat utseende och är uppdelat i flikar för tydligare överblick

- Ingående saldo som tidigare var ett eget register är nu en egen flik på varje anställds personalkort

- Inställningarna är uppdelade i olika block för att snabbare hitta det du söker, t.ex. är det ett block för ersättningar och ett annat för skatt och arbetsgivaravgifter

- Fliken "Fora" visas enbart om du i inställningarna angett att ni är Foratecknade

- "Varugrupper" heter numera "Utlägg"

- I kalendariet kommer du nu till ett listläge där du klickar på den anställda för att komma till kalendern där du registrerar eventuella schemaavvikelser 

- I kalendariet har du nu möjlighet att justera vad som ska visas på varje dag. Du kan t.ex. välja om du vill att antal schematimmar eller frånvarotimmar ska visas

- Under fliken Lönekörning - Löneberedning skapar du och skriver ut lönebeskeden på samma ställe som du skapar utbetalningslista/bankfil (tidigare gjordes detta på tre olika ställen)

- Du kan nu lägga till en anställd efter att löneperioden har skapats

- Det går nu att skapa tomma lönebesked vilket kan vara användbart om du har timanställda och vill registrera de arbetade timmarna direkt på lönebeskeden

- Semesterberedningen är uppdelad i olika block för att det ska bli tydligare att se den beräknade semestern, vilket underlag beredningen är gjord på samt vilka inställningar som gällde vid beredningstillfället


Titta gärna på denna film om du vill få en genomgång av den nya versionen av Fortnox Lön:

 

Nordeas nya filformat
Nordea kommer i och med årsskiftet 2014/2015 inte längre att erbjuda tjänsten Fakturabetalningsservice (FS). FS-filerna har istället ersatts av ett filformat vid namn PO3. Du som har Nordea kommer alltså skapa en PO3-fil i Fortnox. Istället för att logga in via GiroLink kommer du nu logga in på Internetbanken Företag och gå till menyvalet Filimport. Här väljer du att ladda upp filtypen PO3 Corporate File Payments, se bild.

 
 
Nordea.PNG
 


Klicka här för att läsa en guide på hur man laddar upp filerna via internetbankens filimport.
 
Har du återrapportering av de betalningar som gjorts kommer du logga in i GiroLink för att hämta en återrapporteringsfil i formatet DA1. Även detta filformat har vi stöd för i och med denna version. 
 
Filimporten är kostnadsfri, vänder sig främst till mindre företag och ingår i "Internetbanken Företag". Vill du även ha återrapporteringsfilerna för att smidigt kunna markera vilka fakturor som betalats behöver du alltså ha avtal för GiroLink Internet (kostar 1000 kr i startavgift och sedan 1000 kr/år).

Bevakningen av kreditfakturor försvinner
En skillnad mot FS-filerna är att Nordea i och med årsskiftet inte längre kommer ha kvar bevakning av kreditfakturor, läs mer här



Nox Finans 
Nox Finans är en del av Fortnox som erbjuder faktura- och påminnelseservice. Det innebär att du har möjlighet att skicka dina kundfakturor via Nox Finans. När din kund betalar kommer du få in pengarna på det konto du angivit i inställningarna. Om din kund inte skulle betala i tid sköter Nox Finans påminnelsehanteringen. Genom fakturalistan i Fortnox ser du enkelt vilken status din faktura har och vad som är nästa steg i hanteringen. Till att börja med har vi låtit ett antal frivilliga pilotkunder få tillgång till Nox Finans tjänster. I början av 2015 kommer vi erbjuda Nox Finans till fler kunder. Läs mer om tjänsten här


Titta gärna på detta klipp för att få en beskrivning av Nox Finans fakturatjänster: