Nyheter hösten 2013

Följ

I och med denna uppdatering har vi bytt ut och moderniserat vår tekniska plattform. Det innebär att det blir lättare att utveckla nya funktioner men även att göra förbättringar i vårt befintliga utbud. De program som vi börjat med att uppdatera är Fortnox Fakturering och Fortnox Order.  Även lobbyn och användarstödet har moderniserats och gjorts mer lättillgängligt. Övriga program i vårt sortiment kommer successivt att uppdateras och flyttas över till den nya plattformen.  


Även utseendet och strukturen i programmet har uppdaterats och du kommer märka att alla program är uppbyggda utifrån ett gemensamt mönster. När det gäller utseendet i programmen använder vi numera oss av det som kallas responsiv webbdesign. Det innebär att programmen anpassar sig efter den skärmstorleken du arbetar på, något som bland annat gör att det blir lättare när du jobbar i programmen från exempelvis en surfplatta eller mobiltelefon. 

 

Få en guidad tur i den nya programversionen här:

 

Generella uppdateringar
Genomgående kommer de gröna knapparna att ligga till höger i vyn och motsvara en positiv handling såsom Spara eller Bokför. Till höger kommer även de orangea knapparna som motsvarar Skapa ny att finnas. De knappar som motsvarar en negativ handling såsom Makulera eller Radera ligger till vänster i samtliga vyer.

 

versionsdokument.PNG

 

Vi har valt att ha tydliga markeringar på de fält du behöver fylla i. När du t.ex. ska skapa en faktura eller lägga upp en artikel kommer fälten bli grönmarkerade. Om du skulle hoppa över ett obligatoriskt fält så kommer det bli rödmarkerat och du kommer få information om att t.ex. en kund måste anges. Allt för att göra det så effektivt som möjligt för dig att arbeta i programmen. Istället för att du får ett felmeddelande när du exempelvis försöker bokföra en faktura får du kontinuerligt meddelanden om vilken information som är nödvändig för att du ska kunna bokföra fakturan. Du betar alltså av fält för fält och när du kommit ner till de gröna knapparna till höger i programmet är det bara att antingen spara eller bokföra fakturan. 

 

kund_m_ste_anges.PNG

 

Ett led i att skapa enhetlighet i programmen är att vi har valt att samla alla register och inställningar på samma ställe. Dina register hittar du uppe till höger i vyn och i det gröna sidhuvudet har du samtliga inställningar. När du klickar på inställningar får du upp de inställningar som är aktuella för den vy du är inne i. Är du t.ex. inne på fakturalistan får du upp inställningarna för faktureringsprogrammet. 

 

administrationsmenyn.PNG

 

För att du ska kunna arbeta snabbare i Fortnox program har vi även lagt in stöd för kortkommandon. Du kan exempelvis använda kortkommandon för att skapa en ny faktura, använda tabb- eller entertangenten för att gå mellan fälten på fakturan och sedan använda kortkommandot för att bokföra fakturan. De kortkommandon som du kan använda dig av kan du se här.


Fortnox Användarstöd
För att det ska bli lättare för dig att få svar på dina frågor om hur du arbetar i Fortnox program har vi valt att göra användarstödet integrerat i programmen. Det innebär att du alltid kommer kunna se vilka hjälptexter som finns till den aktuella vyn genom att klicka på frågetecknet ut till höger. När du klickat på frågetecknet kommer den del av användarstödet som tillhör den aktuella vyn att visas. Du kommer kunna se de hjälptexter som förklarar hur du arbetar i programmet och även kunna komma till vår Youtubekanal där vi samlat alla instruktionsfilmer, vårt forum där du kan ställa en fråga eller läsa andras frågor och svar. Om du vill kan du även starta en chatt eller mejla din fråga till oss. 

Klickar du på frågetecknet när du är inne i faktureringsprogrammet kommer du alltså se de hjälptexter som handlar om Fortnox Fakturering. Det är även här som du aktiverar supportinloggningen och ser ditt kund-ID (tidigare kallat databasnummer). 

Givetvis är instruktionsfilmerna och hjälptexterna anpassade efter den nya strukturen i programmen men så länge inte hela vårt programutbud har uppdaterats kommer vi ha kvar de hjälpavsnitt och filmer som förklarar hur du arbetar i de program som inte uppdaterats. En period kommer vi alltså att ha två versioner av användarstödet. Arbetar du i den gamla versionen av något program kommer du se det användarstöd som tillhör den äldre versionen och går du sedan in i ett uppdaterat program kommer du självklart åt det uppdaterade användarstödet.

Då det är stor skillnad på utseendet i de olika versionerna hoppas vi att det inte kommer uppstå förvirring kring vilken hjälptext eller instruktionsfilm som förklarar hur du gör i den gamla versionen och vilken som förklarar hur du arbetar i den uppdaterade versionen. Så fort samtliga kunder har fått den nya versionen kommer vi naturligtvis inte längre ha kvar det gamla användarstödet. 

 

Användarstödet.PNG

 

 

Fortnox Order, Fakturering och Lobby
För att läsa om hur du arbetar i de uppdaterade programmen har vi lagt upp ett flertal avsnitt om de olika delarna i programmen. Du hittar samtliga hjälpavsnitt om programmen här:

Fortnox Lobby

Fortnox Order

Fortnox Fakturering

 

Ny funktionalitet och förbättringar
I och med uppdateringen har vi valt att både förbättra och lägga till flera funktioner som kommer underlätta ditt arbete i programmen. Här är en lista över dessa: 


- Förbättrat och mer integrerat användarstöd 

- Bättre feedback och mer hjälp i programmen (notiser i underkant och felmeddelanden som visas direkt kopplat till rätt fält istället för när man sparar)

- Smidig autokomplettering i alla fält

- Drag and drop-funktion för bankfiler, bilder och fakturarader

- Kortkommandon

- Utökad sökning i ett flertal vyer

- Sökfunktion i inställningarna

- Mer detaljerad behandlingshistorik

- Redigerbara listor, t.ex. artikellistan och kontoplanen

- Programmet minns urval i listor och du kan därmed bläddra mellan sökträffar, t.ex. mellan alla fakturor till en viss kund

- Möjlighet att kopiera artiklar

- Möjlighet att radera räkenskapsår

- Möjlighet att periodisera kreditfakturor

- Markering av husfakturor i fakturalistan

- Möjlighet att periodisera framåt i tiden

- Möjlighet att bokföra nollfakturor

- Beloppet "Att betala" fylls i automatiskt vid inbetalning på husfakturor

- Användar-ID (tidigare kallat databasnummer) syns i samband med supportinloggningen

- Möjlighet att mejla fakturor till en annan adress än den i kundregistret

- Kan föra över ingående balanser i samband med skapandet av nytt räkenskapsår

- Går inte att ge en användare tillgång till ett program utan att samtidigt även tilldela behörighet för programmet 

- Osparade formulär i de olika vyerna vilket innebär att du kan påbörja t.ex. en faktura och sedan gå vidare utan att spara. När du klickar på Skapa ny kommer den påbörjade registreringen att ligga kvar och du kommer kunna slutföra fakturan. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att informationen ska gå förlorad 

- Grafer och statistik i lobbyn

- Logotyp visas i lobbyn

- Kan förhandsgranska en faktura för internt bruk utan att den markeras som skickad till kund

- Möjlighet att välja vilka betalningar som ska bokföras

- Kan bokföra flera bankfiler samtidigt

- Kan ta bort en hel bankfil samtidigt

- Gratis adresshämtning genom att skriva i organisationsnumret under företagsuppgifterna

- Massbearbetning i kontoplanen

- I kundregistret finns en egen flik för de affärshändelser som skapats för varje kund

- Möjlighet att ändra prislista på fakturan